Środa 12 maja 2021
imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego

Z Urzędu

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
12

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza możliwość nabycia drewna małowymiarowego (m2) tzw. "gałęziówki" w drodze samowyrobu przez mieszkańców Gminy Jedlicze w trybie bezprzetargowym. 

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Od 1 czerwca cudzoziemcy mogą wystąpić o nadanie PESEL do celów podatkowych

maj
12

W dniu 1 czerwca 2021 r. wchodzi w życie zmiana ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL. Dzięki nowym przepisom urzędy gminy będą mogły nadawać numer PESEL cudzoziemcom na ich wniosek.

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Ogłoszenie

maj
12

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Pełna treść ogłoszenia - PDF
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego - PDF

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

maj
11

Burmistrz Gminy Jedlicze zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia p.n.: "Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Jedliczu", został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji. 

Pełna treść obwieszczenia - PDF 

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

maj
10

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej.

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

maj
06

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przeznaczonych do dzierżawy na okres 10 lat w trybie przetargowym ustnym nieograniczonym - PDF 

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

maj
06

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym - PDF 

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu