Środa 12 maja 2021
imieniny: Dominika, Imeldy, Pankracego

Gmina Jedlicze zakończyła realizację projektu

Szanowni Mieszkańcy Gminy Jedlicze,

z przyjemnością informuję, że Gmina Jedlicze zakończyła realizację Projektu pn.: „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze i Gminy Dukla”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 –2020 Oś priorytetowa III. Czysta energia. Działanie 3.1 Rozwój OZE. Wartość zrealizowanego Projektu wyniosła prawie 13,3 mln zł, z czego  Gmina Jedlicze, jako Lider Projektu uzyskała  dofinansowanie w wysokości ponad 8,5 mln zł. Łącznie w ramach Projektu zamontowano 843 instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. U Mieszkańców biorących udział w powyższym przedsięwzięciu zamontowano: 

  • 496 instalacji fotowoltaicznych – w  tym 366 na terenie Gminy Jedlicze,
  • 227  kolektorów słonecznych – w  tym 36 na terenie Gminy Jedlicze,
  • 59 kotłów opalanych biomasą (pelletem) - w  tym 46 na terenie Gminy Jedlicze,
  • 9 gruntowych pomp ciepła na terenie Gminy Jedlicze,
  • 52 Powietrzne pompy ciepła na terenie Gminy Dukla.

Zrealizowanie Projektu umożliwi roczną produkcję energii cieplnej na poziomie 2210,97 MWh/rok oraz energii elektrycznej w wysokości 1765,62 MWh/rok. Rezultatem projektu będzie również szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych o 2221,63 tony ekwiwalentu CO2/rok.

Ponadto, przypominam Państwu, że Projekt został rozliczony i tym samym rozpoczął się 5-letni okres jego trwałości. Zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej, użytkownicy instalacji są zobowiązani do podawania osiągniętych  miesięcznych uzysków energii, poprzez wypełnienie tabeli badań wskaźników, dołączonej jako załącznik nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Mieszkańcem a Gminą. 

Informuję również, że wszelkie zgłoszenia usterek lub awarii instalacji należy zgłaszać za pośrednictwem Urzędu Gminy Jedlicze kierując je na adres ug@jedlicze.pl lub telefonicznie na nr 13 44 847 43.

Burmistrz Gminy Jedlicze

Załącznik nr 1 - PDF  DOC