Sobota 5 grudnia 2020
imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Inwestycje i remonty

Remont posadzki w pomieszczeniu garażowym OSP Moderówka

li.
20

W najbliższym czasie rozpoczną się prace modernizacyjne w garażu OSP w Moderówce, polegające na wymianie zniszczonej, połamanej podłogi na posadzkę epoksydową. Strażacy-ochotnicy bardzo często pojawiają się jako pierwsi na miejscu zdarzenia, ratując ludzkie życie i mienie. Warto zadbać także o ich bezpieczeństwo, wyposażenie oraz stworzyć im godne warunki do pełnienia tej trudnej misji. Druhowie OSP Moderówka czynili starania o remont posadzki w pomieszczeniu garażowym, gdyż stare, zużyte podłoże znacznie utrudnia im codzienne użytkowanie pomieszczenia. W związku z tym, przy wsparciu merytorycznym pracownika Urzędu Gminy w Jedliczu, przygotowali wniosek do Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie, o dofinansowanie na ten cel.

Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Remont drogi w Jedliczu

li.
13

Gmina Jedlicze sukcesywnie rozwija infrastrukturę drogową, która służy mieszkańcom i lokalnym przedsiębiorcom. W listopadzie dokonano odbioru wyremontowanego odcinka drogi w centrum Jedlicza. Przeprowadzone prace na bocznej drodze ulicy Sienkiewicza przyczynią się do poprawy estetyki w tej części miasta oraz poprawią bezpieczeństwo i komfort poruszania się na jezdni prowadzącej do zakładów pracy, sklepów, stacji paliw oraz budynku wielorodzinnego.

Zakres wykonanych robót objął m.in.: rozebranie starej nawierzchni, poprawę odwodnienia, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz utwardzenie poboczy. Wartość zrealizowanej inwestycji to 58 706, 67 zł. Zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych Gminy Jedlicze.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Nowe oświetlenie w hali GOSiR w Jedliczu

li.
09

Hala widowiskowo-sportowa Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jedliczu nabrała blasku i to dosłownie, ponieważ zakończyła się wymiana przestarzałego oświetlenia metalo-halogenowego na  nowoczesne oświetlenie LED. Rok 2020 to bardzo trudny czas pod względem funkcjonowania ośrodków sportu. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19, z powodu wprowadzonych obostrzeń sanitarnych nasza działalność została mocno ograniczona.

Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach

paź.
21

Gmina Jedlicze przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w mieście Jedlicze”. Kwota dotacji celowej pozyskanej przez Gminę Jedlicze wyniesie nie więcej niż 66 980,00 zł i będzie stanowić 100% całkowitego kosztu projektu. Projekt ten jest finansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Podkarpackiego w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”, koordynowanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Okres realizacji to: wrzesień 2020 - grudzień 2020.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

W Piotrówce powstał plac rekreacyjny

paź.
19

Gmina Jedlicza zrealizowała zadanie polegające na zagospodarowaniu działek o nr ewid.632/1 i 632/2 w miejscowości Piotrówka - II etap. W ramach inwestycji wykonano prace polegające na: ułożeniu nawierzchni parkingu z kostki brukowej, ułożeniu chodników, ogrodzeniu terenu, dostawie i montażu elementów małej architektury. Dodatkowo wykonana została drewniana wiata mogąca służyć za sceną, dokonano nasadzeń drzew oraz zamontowano oświetlenie i monitoring terenu. Koszt wykonania robót budowlanych II etapu to: 191 776, 57 zł z czego dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej PROW na lata 2014-2020 wyniosło 92 568, 00 zł. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „Bogbud” Bogdan Wronkowicz.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

I etap budowy parkingu przy Domu Ludowym w Dobieszynie zakończony

paź.
05

22 września br. odebrany został I etap budowy parkingu przy Domu Ludowym w Dobieszynie. W I etapie robót wykonano roboty ziemne polegające na wykorytowaniu gruntu pod warstwy konstrukcyjne, ułożeniu geotkaniny, rozłożeniu warstwy dolnej i górnej podbudowy, wykonaniu systemu odwodnienia. Docelowo powstanie parking o wymiarach 14 x 21 m o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonawcą robót był Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „KUBAPOL”.

Posted By Justyna Pasieka czytaj dalej

Renowacja parkietu hali GOSiR

wrz.
02

Od września można korzystać z wyremontowanej nawierzchni hali widowiskowo – sportowej w Jedliczu. Prace związane z renowacją wysłużonego parkietu płyty głównej zakończyły się 31 sierpnia br. Przeprowadzona inwestycja znacząco wpłynie na komfort korzystania z obiektu oraz poprawi jego estetykę.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty