Sobota 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Inwestycje i remonty

Renowacja parkietu hali GOSiR

wrz.
02

Od września można korzystać z wyremontowanej nawierzchni hali widowiskowo – sportowej w Jedliczu. Prace związane z renowacją wysłużonego parkietu płyty głównej zakończyły się 31 sierpnia br. Przeprowadzona inwestycja znacząco wpłynie na komfort korzystania z obiektu oraz poprawi jego estetykę.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Odbiór oświetlenia w Piotrówce

wrz.
01

W miejscowości Piotrówka dokonano odbioru I etapu nowego oświetlenia ulicznego, w którym zastosowano energooszczędną technologię typu LED. W ramach tej inwestycji powstało 6 punktów oświetlenia drogowego, które znacząco poprawi bezpieczeństwa m.in. w obrębie Szkoły Podstawowej w Piotrówce. Koszt zrealizowanej inwestycji to 45 550, 00 zł. Wykonawcą była firma INSTAL – PROJEKT z Cergowej.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Remont instalacji kanalizacyjnej w Domu Ludowym w Moderówce

sie.
31

W Domu Ludowym w Moderówce zrealizowane zostało zadanie pn: " Wykonanie bieżących prac remontowych oraz doposażenie DL Moderówka". W ramach inwestycji wykonano prace polegające na:

  • przebiciu otworów w stropach i ścianach,
  • wpięciu do istniejącej kanalizacji z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, 
  • montażu rurociągów z PCW na ścianach z łączeniem metodą wciskową,
  • wykonaniu podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW,
  • montażu rurociągów kanalizacyjnych z PVC na ścianach,
  • montażu czyszczaków z PVC kanalizacyjnych o połączeniu wciskowym,
  • zabetonowaniu otworów w stropach i ścianach .
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem

sie.
31

W ogłoszonym przetargu na zadanie pn. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Długiem wpłynęło siedem ofert, których otwarcie nastąpiło w dniu 27 lipca 2020 r. Kwoty kształtowały się od 1 433 861, 25 zł  do 1 733 852, 53 zł. Termin realizacji zamówienia 30.09.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert - PDF

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa remizy OSP w Dobieszynie

sie.
25

Gmina Jedlicze systematycznie inwestuje w rozwój infrastruktury jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, co wpływa na podniesienie ich gotowości bojowej oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa mieszkańców. Efektem tych działań jest przebudowa remizy OSP w Dobieszynie. Dzięki dobudowaniu nowej części do istniejącego budynku powstał dodatkowy boks garażowy, w którym będzie mógł stacjonować samochód ratowniczo - gaśniczy.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Szkoła Podstawowa w Potoku wyposażona została w nowoczesną kotłownię gazową

sie.
19

Dzięki inwestycji przeprowadzonej przez Gminę Jedlicze dokonano  przebudowy kotłowni gazowej znajdującej się w budynku Szkoły Podstawowej w Potoku. Stare wyeksploatowane kotły z palnikami atmosferycznymi zostały wymienione na nowy kocioł kondensacyjny. Według zapewnień  wykonawcy inwestycja powinna znacząco wpłynąć na zmniejszenie kwot za zużyty gaz w szkole, a sprawność nowoczesnego urządzenia będzie 15-20 % wyższa niż dotychczas zainstalowanych kotłów stalowych.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Przebudowa drogi w Jaszczwi

sie.
11

Wykonano część prac w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej nr ew.1621 zlokalizowanej w miejscowości Jaszczew. Przeprowadzone zostały roboty ziemne polegające na wyrównaniu nawierzchni drogi, dodatkowo wzmocniono jej podbudowę poprzez stabilizację spoiwem hydraulicznym oraz kruszywem łamanym. Długość zmodernizowanego odcinka prowadzącego do domów jednorodzinnych wynosi 260 metrów. Zadanie zostało zrealizowana przez Gminę Jedlicze w ramach Funduszu Sołeckiego, a jego koszt to: 36 995,45 zł.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Inwestycje i remonty