Wtorek 21 maja 2019
imieniny: Jana, Moniki, Wiktora

Aktualności

Ławka Niepodległości powstała w Jedliczu

lt.
12

W centrum Jedlicza, w miejscu publicznym ogólnodostępnym, wybudowano modernistyczną Ławkę Niepodległości. Obiekt powstał dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Budowa pomnika była możliwa dzięki dofinansowaniu jakie gmina uzyskała z Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 34 950,00 zł. 
Dofinansowanie stanowiło kwotę 26 212,50 zł, to jest 75%. 
Wkład własny Gminy Jedlicze to kwota 8 737,50 złotych. 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” – edycja 2019

lt.
12

Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Wniosek o dofinansowanie został złożony 17 października 2018 r. Dzięki programowi przeprowadzone zostaną zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 36.000,00 zł, z czego połowę kosztów zadania to wkład własny.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Młodzi górale w Żarnowcu

lt.
12

7. lutego na zaproszenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu gościł zespół folklorystyczny „Piekielnicanie”, działający pod patronatem Związku Podhalan Oddział w Piekielniku przy Zespole Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku na Podhalu. Przyjazd ufundował Związek Podhalan, rady rodziców obu szkół, a łagodnością finansową przy cenach biletów okazali się Prezes Zarządu CDŚ w Krośnie pan Paweł Szczygieł oraz Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej pan Paweł Bukowski. Zespołowi towarzyszyła prezes oddziału ZP pani Bożena Barnaś.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

lt.
05

W Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu odbyły się uroczystości związane z XI Obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Przybyli goście oraz uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniu z siostrą Katarzyną Kowalską ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu, która wygłosiła prelekcję dotyczącą „Roli Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu w dialogu chrześcijańsko – żydowskim”. To katolickie, międzynarodowe zgromadzenie zakonne, którego założeniem jest dialog międzyreligijny.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Uchwalono budżet Gminy Jedlicze na 2019 rok

lt.
04

W dniu 30 stycznia br. odbyła się IV Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, na której Radni przyjęli projekty uchwał w następujących sprawach:

  • W sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2019.
  • W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024.
Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wspólne Kolędowanie w Żarnowcu

st.
29

W Domu Ludowym w Żarnowcu, 26 stycznia, po raz piąty odbyło się tradycyjne Wspólne Kolędowanie. Na zaproszenie Burmistrza Gminy Jedlicze Jolanty Urbanik odpowiedziało wielu znamienitych gości, wśród których byli obecni m.in. przedstawiciele Rejonowej Rady Samborskiej, przedstawiciele władz samorządowych, radni Rady Miejskiej w Jedliczu, radni Rady Powiatu Krośnieńskiego, sołtysi wraz z delegacjami, dyrektorzy szkół i jednostek gminnych, księża, druhowie OSP, koła gospodyń wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych i stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Wspólne śpiewanie kolęd rozpoczęła grupa obrzędowa „Dłużanki” z Długiego, która zaprezentowała bogaty program artystyczny związany z tradycyjnym, dawnym „kolędowaniem”. 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Pomoc żywnościowa

st.
24

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jedlicze, potrzebujących wsparcia w postaci artykułów spożywczych do bezpłatnego odbioru pomocy żywnościowej, wydawanej w Domu Ludowym Jedlicze – Męcinka w godz. 8-14 w  dniach:

02.02.2019 (sobota) dla mieszkańców: Jedlicza, Jaszczwi, Moderówki, Dobieszyna, Potoka.
04.02.2019 (poniedziałek) dla mieszkańców: Chlebnej, Długiego, Poręb, Piotrówki, Podniebyla, Żarnowca.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. W związku z powyższym, osoby uprzednio powinny zgłosić się do GOPS w Jedliczu, ul. Rynek 5, po skierowanie uprawniające do jej otrzymania.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności