Czwartek 19 września 2019
imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Aktualności

Strzelnica sportowa nabrała blasku

lt.
18

     

Dzięki inicjatywie i dobrej współpracy udało się przywrócić działalność strzelnicy sportowej z tradycjami, zlokalizowanej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jaszczwi. 12 lutego odbyło się uroczyste otwarcie. Wkrótce rozpocznie tu działalność młodzieżowa sekcja strzelecka.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Jakie uzyskaliśmy wpływy z podatków

lt.
14

Znamy już wpływy dochodowe jakie uzyskaliśmy w roku 2018 z tytułu pobieranych przez Gminę podatków i opłat. Te dane zawsze budzą zainteresowanie mieszkańców w związku z powyższym przedstawiamy opłaty z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych, podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych, podatku od środków transportu od osób fizycznych, opłata z tytułu posiadania psa, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, podatki od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej na dzień 31 grudnia 2018 r.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Ławka Niepodległości powstała w Jedliczu

lt.
12

W centrum Jedlicza, w miejscu publicznym ogólnodostępnym, wybudowano modernistyczną Ławkę Niepodległości. Obiekt powstał dla upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

Budowa pomnika była możliwa dzięki dofinansowaniu jakie gmina uzyskała z Ministerstwa Obrony Narodowej. 
Całkowita wartość projektu wyniosła 34 950,00 zł. 
Dofinansowanie stanowiło kwotę 26 212,50 zł, to jest 75%. 
Wkład własny Gminy Jedlicze to kwota 8 737,50 złotych. 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Program Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać” – edycja 2019

lt.
12

Gmina Jedlicze otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu Powszechnej Nauki Pływania „Umiem pływać”. Wniosek o dofinansowanie został złożony 17 października 2018 r. Dzięki programowi przeprowadzone zostaną zajęcia nauki pływania dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu Gminy Jedlicze. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 36.000,00 zł, z czego połowę kosztów zadania to wkład własny.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Młodzi górale w Żarnowcu

lt.
12

7. lutego na zaproszenie Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Żarnowcu gościł zespół folklorystyczny „Piekielnicanie”, działający pod patronatem Związku Podhalan Oddział w Piekielniku przy Zespole Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Piekielniku na Podhalu. Przyjazd ufundował Związek Podhalan, rady rodziców obu szkół, a łagodnością finansową przy cenach biletów okazali się Prezes Zarządu CDŚ w Krośnie pan Paweł Szczygieł oraz Dyrektor Muzeum Marii Konopnickiej pan Paweł Bukowski. Zespołowi towarzyszyła prezes oddziału ZP pani Bożena Barnaś.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

XI Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu

lt.
05

W Szkole Podstawowej im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu odbyły się uroczystości związane z XI Obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu na Podkarpaciu. Przybyli goście oraz uczniowie mogli uczestniczyć w spotkaniu z siostrą Katarzyną Kowalską ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu, która wygłosiła prelekcję dotyczącą „Roli Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej z Syjonu w dialogu chrześcijańsko – żydowskim”. To katolickie, międzynarodowe zgromadzenie zakonne, którego założeniem jest dialog międzyreligijny.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Uchwalono budżet Gminy Jedlicze na 2019 rok

lt.
04

W dniu 30 stycznia br. odbyła się IV Sesja Zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, na której Radni przyjęli projekty uchwał w następujących sprawach:

  • W sprawie uchwały budżetowej Gminy Jedlicze na rok 2019.
  • W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jedlicze na lata 2019-2024.
Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Aktualności