Sobota 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Partnerstwo

Sambor

paź.
17

Na zaproszenie Burmistrza Jolanty Urbanik oficjalną wizytę w Gminie Jedlicze w dniu 8 października złożyli przedstawiciele Samborskiej Rejonowej Rady Vitalij Kimak, Taras Struk i Andrzej Bobak. Goście z Ukrainy uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu. Głównym celem ich wizyty było jednak podpisanie listu intencyjnego, w którym podjęto zobowiązanie zawarcia porozumienia o współpracy transgranicznej pomiędzy reprezentowanymi samorządami. Współpraca ta ma polegać m. in.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Zainicjowanie współpracy Gminy Jedlicze z Samborską Rejonową Radą. Podpisanie listu intencyjnego

paź.
11

Na zaproszenie Burmistrza Jolanty Urbanik oficjalną wizytę w Gminie Jedlicze w dniu 8 października złożyli przedstawiciele Samborskiej Rejonowej Rady Vitalij Kimak, Taras Struk i Andrzej Bobak. Goście z Ukrainy uczestniczyli w oficjalnym otwarciu Dziennego Domu Opieki Medycznej w Żarnowcu. Głównym celem ich wizyty było jednak podpisanie listu intencyjnego, w którym podjęto zobowiązanie zawarcia porozumienia o współpracy transgranicznej pomiędzy reprezentowanymi samorządami. Współpraca ta ma polegać m. in. na: pozyskaniu środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację wspólnych zadań, wymianie kulturalnej i sportowej, współpracy między organizacjami pozarządowymi. Szczególnie istotne dla obu stron jest nawiązanie współpracy mającej na celu rozwijanie usług socjalnych na rzecz swoich społeczności, w tym po stronie Gminy Jedlicze budowę domu stałej opieki dla seniorów, po stronie samborskiej utworzenie hospicjum.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Porozumienie Gminy Jedlicze oraz słowackiego miasta Svidník

wrz.
15

Gmina Jedlicze oraz słowackie miasto Svidník podpisały porozumienie w sprawie wspólnej realizacji mikroprojektu „Tradycje i teraźniejszość ochotniczych straży pożarnych w Gminie Jedlicze i w mieście Svidník.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej
Subskrybuj RSS - Partnerstwo