Sobota 20 października 2018
imieniny: Ireny, Kleopatry, Witalisa

Oświata i wychowanie

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Program „Szkolny Klub Sportowy” będzie kontynuowany w 2018 roku

st.
11

Tuż po feriach zimowych ruszy kolejna edycja Programu „Szkolny Klub Sportowy”. Deklarację udziału w programie zgłosiły wszystkie szkoły podstawowe w naszej Gminie, to jest w Długiem, Dobieszynie, Jaszczwi, Jedliczu, Moderówce, Piotrówce, Potoku oraz Żarnowcu. Operatorem programu, podobnie jak w ubiegłym roku, będzie Podkarpacki Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Rzeszowie. W okresie od 12 lutego do 22 czerwca oraz od 3 września do 14 grudnia 2018 r. dzieci i młodzież będą uczestniczyć, pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole, w dodatkowych zajęciach sportowych, w wymiarze jednej godziny zegarowej 2 razy w tygodniu.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

26 finał WOŚP w Jedliczu

st.
08

Po raz kolejny Fundacja WOŚP zezwoliła na utworzenie sztabu w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczu. Tym razem w sztabie zostało zarejestrowanych 50 wolontariuszy, wśród których są uczniowie z Zespołu Szkół im. AK w Jedliczu, uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu oraz uczniowie ze szkół krośnieńskich. 

Jak co roku, dopisali również absolwenci szkół, którzy kwestują od wielu lat.14 stycznia 2018 wolontariusze będą kwestować dla ratowania życia i zdrowia noworodków.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wywiad z Julią Głowacką stypendystką Prezesa Rady Ministrów

st.
08

Ponad 200 uczniów z Podkarpacia otrzymało Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród tego znamienitego grona znalazła się Julia Głowacka z Jedlicza, która jest uczennicą VI-go Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Stypendia zostały przyznane za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2016/2017. 

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów

st.
04

12 grudnia br. roku uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Jedliczu brali udział w warsztatach profilaktycznych dotyczących znalezienia motywacji do podejmowania aktywności i dbania o własny rozwój. Zajęcia miały charakter aktywny. Uczniowie w trakcie wielu ćwiczeń i gier grupowych szukali odpowiedzi na pytanie, jak zmobilizować się do uczestnictwa w różnych formach aktywności w szkole i poza szkołą. Trener, który prowadził zajęcia przedstawił uczniom różne sposoby na znalezienie mobilizacji. Przekonywał, że nasza wytrwałość i chęć działania może zaowocować sukcesem. Wyznaczanie celów nastawia nasz umysł na ich osiągnięcie. Zanim zaczniemy coś robić, dokładnie powinniśmy zastanowić się nad tym, co chcemy osiągnąć. O wiele łatwiej jest być zmotywowanym, gdy wiemy, jaki ma być efekt naszego działania.

Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Szkolenia i doradztwo dla pracowników Gminy Jedlicze

st.
02

Gmina Jedlicze złożyła w dniu 15 grudnia 2017 r. wniosek o udział w projekcie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów – szkolenia i doradztwo dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w woj. podkarpackim”.

Projekt realizowany będzie przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego, w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Jedliczu w finałach konkursów przedmiotowych

gru.
28

O tym, jak trudne są zadania z arkuszy konkursowych, wiedzą uczniowie, którzy brali udział w zmaganiach organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Każdego roku pracownicy kuratorium organizują konkursy przedmiotowe dla chętnych uczniów, którzy mogą popisać się swoimi wiadomościami i umiejętnościami w zakresie wybranego przez siebie przedmiotu. Wymagania konkursowe daleko wybiegają poza podstawę programową, więc przygotowanie się do udziału w olimpiadach wymaga wiele dodatkowej pracy pod kierunkiem nauczyciela – opiekuna i systematycznego udziału w zajęciach pozalekcyjnych. Tym bardziej cieszy każdy awans do kolejnego etapu i każdy odniesiony sukces.

Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Oświata i wychowanie