Sobota 20 stycznia 2018
imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Z Urzędu

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

li.
15

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze przznaczonych do użyczenia.

Wykaz - PDF.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Ogłoszenie Marszałka Województwa

li.
13

Ogłoszenie Marszałka Województwa dotyczące wniosku Raf-Ekologia Sp. z o.o.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Pomoc żywnościowa

li.
13

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jedlicze, potrzebujących wsparcia w postaci artykułów spożywczych do bezpłatnego odbioru pomocy żywnościowej, wydawanej w Domu Ludowym Jedlicze – Męcinka w godz. 8-14 w  dniach:

18.11. 2017  (sobota) dla mieszkańców: Jedlicza, Jaszczwi, Moderówki, Dobieszyna, Potoka.

20.11.2017(poniedziałek) dla mieszkańców: Chlebnej, Długiego, Poręb, Piotrówki, Podniebyla, Żarnowca.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych. W związku z powyższym, osoby uprzednio powinny zgłosić się do GOPS w Jedliczu, ul. Rynek 5, po skierowanie uprawniające do jej otrzymania. Z pomocy żywnościowej  mogą  skorzystać  osoby/rodziny, których kryterium dochodowe wynosi:

- 1.268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1.028 zł dla osoby w rodzinie

Organizatorem akcji udzielenia pomocy osobom będących w potrzebie, jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA” w Jedliczu, na mocy zawartej umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Krośnie.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

li.
10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie spotkania w dniach 23 - 24 listopada 2017 r. w Kijowie stanowiącego konsultacje transgraniczne zgodnie z art. 5 Konwencji z Espoo dotyczącej przedłużenia licencji na działalność dla dwóch elektrowni jądrowych na Ukrainie.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze wniosków

li.
10

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

Treść ogłoszenia - DOC
Załącznik nr 1 - DOC
Załącznik nr 2 - DOC
​Załącznik nr 3 - DOC
​Załącznik nr 4 - DOC
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - XLS

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

li.
10

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze. 

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

li.
10

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i przebudowa odcinka rurociągu ropy na Kopalni Ropy Naftowej i gazu Ziemnego Turaszówka - złoże Potok".

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu