Czwartek 16 sierpnia 2018
imieniny: Joachima, Nory, Stefana

Z Urzędu

Bezpłatne badania mammograficzne

cz.
11

Bezpłatne badania mammograficzne.

Treść  informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

LVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

cz.
08

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się LVII sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 22 czerwca 2018 r. na godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 6, z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr LIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 8 lutego 2018 r.
4. Zatwierdzenie protokołu Nr LIV/2018 z sesji Rady Miejskiej w Jedliczu odbytej w dniu 16 marca 2018 r.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
08

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Treść zarządzenia- PDF

Słownik: 
Posted By Ilona Miszczak-... czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
08

II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego (P2 - gatunku: BK, DB, JD, LP, MD, SO).

Treść informacji - PDF
Formularz oferty - DOC
Zgoda na przetwarzanie danych - DOC

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

cz.
08

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

cz.
08

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o wyniku II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna wielkowymiarowego.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

cz.
07

Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze. 

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu