Piątek 17 listopada 2017
imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Z Urzędu

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

paź.
03

Rozporządzenie Nr 3/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu krośnieńskiego.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

paź.
03

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego oraz średniowymiarowego.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

paź.
03

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Sesja Rady Miejskiej w Jedliczu

paź.
03

Dzisiaj, tj. 2 października odbyła się sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu. Porządek obrad obejmował projekty uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Jedlicze na 2017 rok,
b) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 5 lat,
c) zmiany Uchwały Nr XXXVII/280/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Sanok,
d) zmiany Uchwały Nr XXXVII/281/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 31 stycznia 2017 r. roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Zagórz,
e) zmiany Uchwały Nr LXXIV/494/2014 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Jedlicze.

 

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Informacja

paź.
02

Gmina Jedlicze poszukuje Partnera na terenie Słowacji, do przygotowania i realizacji projektu w ramach programu Interreg Polska-Słowacja w zakresie Osi priorytetowej 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Szczegółowe informacje w Ofercie współpracy. 

Oferta współpracy - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

wrz.
28

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna opałowego oraz użytkowego.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

wrz.
27

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizację zadania publicznego pod nazwą "Ruch i zabawa w terenie jako środek leczniczy - kinezyterapia".

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu