Piątek 17 listopada 2017
imieniny: Grzegorza, Salomei, Walerii

Z Urzędu

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

paź.
12

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze Nr 240/2017 w sprawie udzielenia dotacji na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.).

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

XLVI sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

paź.
09

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuje się  XLVI sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 13 października 2017r. na godz. 900 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie

paź.
06

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedwsięzięcia pn.: "Budowa łącznicy kolejowej Jedlicze - Szebnie".

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

paź.
05

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich – Jedlicze 20 października br.

paź.
05

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego i Urząd Gminy Jedlicze zapraszają na konsultacje dotyczące Funduszy Europejskich. Podczas dyżuru w urzędzie mieszkańcy gminy (osoby fizyczne, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, JST) będą mogli uzyskać informacje na temat możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich.

Z indywidualnej pomocy konsultanta będzie można skorzystać 20 października 2017 r. (piątek) w godzinach od 10:00 do 13:00 w sali narad w Urzędzie Gminy Jedlicze.

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie

paź.
04

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku puvlicznego i o wolontariacie. Dotyczy realizacji zadania pod nazwą "Ruch i zabawa w terenie jako środek leczniczy - kinezyterapia".

Treść informacji - PDF
Oferta - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

paź.
03

Azbest jest nazwą przemysłową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu następuje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Ze względu na swoje właściwości i niezniszczalność, azbest wprowadzony do środowiska utrzymuje się w nim przez czas nieokreślony. Oznacza to trwały charakter zanieczyszczenia lub skażenia poszczególnych komponentów środowiska.

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu