Sobota 20 stycznia 2018
imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Z Urzędu

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie

st.
02

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie NR WOOŚ.4235.21.2017.AD.21 dotyczące przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i przebudowa odcinka rurociągu ropy na Kopalni Ropy naftowej i Gazu Ziemnego Turaszówka - złoże Potok".

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
29

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z dziedziny: narciarstwo biegowe w Gminie Jedlicze.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
29

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Ogłoszenie o przetargu

gru.
29

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego oraz gatunków dąb, buk, lipa.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Odbiór odpadów w 2018 roku

gru.
28

Szanowni Państwo, w załączeniu publikujemy harmonogram odbioru odpadów w 2018 r. Z uwagi na zmiany tras odbioru odpadów, prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbioru odpadów z miejscowości Długie, Jaszczew, Moderówka i Żarnowiec.

Treść informacji - PDF
Harmonogram odbioru odpadów - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

gru.
28

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje o wyniku I przetargu pisemnego nieograniczonego na sorzedaż drewna wielkowymiarowego iglastego oraz gatunków dąb, buk, lipa.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

gru.
27

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania otwartego konkursu ofert pod nazwą: "Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2018 r. 

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu