Wtorek 23 października 2018
imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna

Z Urzędu

Zarządzenie Nr 81/2014 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 15 kwietnia 2014 r.

kw.
17

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
16

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 15 do 29 kwietnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych. Wykazy dot. lokalu socjalnego nr 12 znajdującego się w budynku nr 24 przy ulicy Trzecieskiego w Jedliczu.

PDF

 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
08

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 8 do 22 kwietnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych - PDF

 

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
03

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostały wywieszone oraz umieszczone w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 21 dni (tj. od 2 kwietnia do 23 kwietnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej. Wykazy dot. działek nr ew.: 291/5 oraz 2475 i 2476/1 położonych w Jedliczu - PDF

Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

mrz.
31

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 28 marca do 18 kwietnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym. Wykaz dot. części działki nr ew. 1971/3 położonej w Jedliczu - PDF

Posted By redaktor czytaj dalej

LXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

mrz.
28

28 marca br. odbyła się LXVII sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu, w której udział wzięło 12 radnych, z-ca burmistrza Piotr Rostek, starosta oraz radny powiatu krośnieńskiego, dyrektorzy szkół i przedszkoli, kierownicy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi, pracownicy merytoryczni i mieszkańcy gminy. Na sesji przyjęto uchwały dotyczące: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze w drodze II przetargu ustnego nieograniczonego, przekazania aportem elektronicznej wagi samochodowej Jedlickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Jedliczu, przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jedlicze na 2014 rok”.

Posted By redaktor czytaj dalej

W ARiMR trwa przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich za 2014 r.

mrz.
28

Zgodnie z unijnymi zasadami od 15 marca 2014 r. do ARiMR można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności ONW, płatności rolnośrodowiskowych oraz wnioski o wypłatę pomocy na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne w ramach PROW 2007 - 2013 za 2014 r. W tym roku ten dzień wypadał w sobotę, zatem biura powiatowe ARiMR były wtedy nieczynne, lecz jeżeli ktoś zdecydował się na złożenie swojego wniosku już pierwszego dnia naboru, mógł tego dokonać drogą elektroniczną przez Internet lub wysłać go pocztową przesyłką rejestrowaną. Rolnicy, którzy chcieli złożyć swój wniosek osobiście, mogli to uczynić od poniedziałku, 17 marca w naszych biurach powiatowych. Wnioski o przyznanie wymienionych wyżej rodzajów płatności można składać do 15 maja.

Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu