Wtorek 19 lutego 2019
imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

Z Urzędu

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
17

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 16 do 30 kwietnia 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu socjalnego znajdującego się w budynku nr 14a w Chlebnej.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
16

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 16 kwietnia do 7 maja  2015 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym.

Wykaz dotyczy działki nr 14 położonej w miejscowości Podniebyle.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
13

Informuję, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 10 do 24 kwietnia 2015 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych.

Wykaz dot. lokalu socjalnego nr 12 znajdującego się w budynku nr 24 przy ulicy Trzecieskiego w Jedliczu.

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

KOMUNIKAT BURMISTRZA GMINY JEDLICZE

kw.
10

W związku z przeprowadzeniem wojewódzkiego treningu systemów wykrywania i alarmowania w dniu 14 kwietnia (wtorek) uruchomione zostaną wszystkie syreny alarmowe na terenie Gminy Jedlicze:

- o godz. 14:00 sygnał alarmowy - „ogłoszenie alarmu”,
- o godz. 14:15 sygnał alarmowy – „odwołanie alarmu” 

Próba będzie miała charakter ćwiczebny i nie będzie związana z wystąpieniem żadnego zagrożenia. Po usłyszeniu sygnału nie należy podejmować żadnych działań.

Proszę zapoznać się z sygnałami alarmowymi.

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Komunikat Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
10

Burmistrz Gminy Jedlicze informuje, że w siedzibie  Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6  został  wywieszony na  okres 21 dni  (tj. od 10 kwietnia do 30 kwietnia  2015 roku) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym. 

Treść komunikatu - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

kw.
01

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu: Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Jedlicze IV” w mieście Jedlicze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - PDF

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

INFORMACJA

mrz.
25

Informuję, że w piątek 3 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy w Jedliczu, GOPS i ZEASiP będą czynne do godz. 11:00.

Burmistrz Gminy Jedlicze
Jolanta Urbanik

Słownik: 
Posted By Grzegorz Wieczorek czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu