Poniedziałek 19 listopada 2018
imieniny: Elżbiety, Faustyny, Pawła

Z Urzędu

INFORMACJA

st.
07

Jeżeli po 1 stycznia 2015 r. gabinet Twojego lekarza rodzinnego będzie zamknięty, można skorzystać z innych przychodni POZ dostępnych w pobliżu miejsca zamieszkania, gdzie każdy pacjent może liczyć na niezbędną pomoc.

Wykaz przychodni POZ z terenu powiatu krośnieńskiego, które mają podpisane umowy na rok 2015.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat

gru.
31

W siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony oraz umieszczony w BIP na stronie internetowej Urzędu Gminy Jedlicze na okres 14 dni (tj. od 31 grudnia 2014 r. do 14 stycznia 2015 r.) w celu podania  do publicznej wiadomości wykaz osób skierowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z gminnego zasobu mieszkań komunalnych. Wykaz dot. lokalu socjalnego nr 14 znajdującego się w budynku nr 2 przy  ul. Traugutta w Jedliczu -PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej
Posted By redaktor czytaj dalej

IV sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

gru.
24

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm./ oraz § 12 ust. 1 i 2, § 16 ust. 1  Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu – zwołuję IV sesję zwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 30 grudnia 2014 r. na godz. 9.00 w sali narad, ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
24

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie wykonania zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu z dziedziny: narciarstwa biegowego w Gminie Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
24

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację - zadanie pn. "Opieka i transport uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jedlicze do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie w 2015 r." - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

III sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

gru.
19

19 grudnia br. odbyła się III sesja zwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu. W sesji prowadzonej przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jedliczu Piotra Woźniaka udział wzięli Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, Przewodniczący Rady Powiatu Edward Nowak, radni, sekretarz oraz skarbnik gminy, a także dyrektorzy jednostek organizacyjnych, sołtysi i mieszkańcy gminy.

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu