Sobota 18 sierpnia 2018
imieniny: Bogusława, Bronisława, Ilony

Z Urzędu

K O M U N I K A T

lp.
22

Burmistrza Gminy Jedlicze stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) i n f o r m u j ę, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 22 lipca 2014 r. do 12 sierpnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym.

Wykazy dot. działek nr ew.: 722 i 2406/3 położonych w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T

lp.
22

Burmistrz Gminy Jedlicze stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2014 r. poz. 518  ze zm.) informuje że, w  siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostaje wywieszony na tablicy  ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 22 lipca 2014 r. do dnia 12 sierpnia 2014 r. włącznie), wykaz  nieruchomości stanowiącej własność Gminy Jedlicze, przeznaczonej do dzierżawy przetargowej.

Wykaz obejmuje część działki o nr ewid. 2240/28 położonej  w miejscowości  Jedlicze - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Informacja

lp.
21

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości przeprowadzonego w dniu 10 lipca 2014 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Komunikat

lp.
16

Burmistrz  Gminy  Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna -PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrza Gminy Jedlicze

lp.
15

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) informujemy, że w siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6, został wywieszony na okres 21 dni (tj. od 15 lipca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r.) w celu podania do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do dzierżawy na okres 5 lat w trybie przetargowym.

Wykazy dot. części działek nr ew.: 1941/26 i 1941/13 położonych w Jedliczu - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Zawiadomienie o zebraniu (Jedlicze - Borek )

lp.
15

Zapraszam Mieszkańców na Ogólne Zebranie Mieszkańców, które odbędzie się w dniu 18.07.2014r (piątek) o godz. 17ºº w Sali Domu Ludowego - Borek.

Przewodnicząca Zarządu Osiedla Jedlicze- Borek

                       Wenencja Żychowska

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

K O M U N I K A T Burmistrz Gminy Jedlicze

lp.
15

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z  2014 r. poz. 518  ze zm.), informujemy, że w  siedzibie Urzędu Gminy w Jedliczu ul. Rynek 6 zostaje wywieszony na tablicy  ogłoszeń oraz umieszczony na stronie internetowej w BIP w celu podania do publicznej wiadomości na okres 21 dni (tj. od dnia 15 lipca 2014 r. do dnia 5 sierpnia 2014 r. włącznie), wykaz  nieruchomości stanowiących własność Gminy Jedlicze, przeznaczonych do sprzedaży przetargowej. Wykaz obejmuje działki o nr ewid. 1383 i 1385 położone  w miejscowości Żarnowiec - PDF

Słownik: 
Posted By redaktor czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu