Piątek 23 czerwca 2017
imieniny: Albina, Wandy, Zenona

Z Urzędu

Ogłoszenie o przetargu

cz.
23

Burmistrz Gminy Jedlicze ogłasza II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drewna wielkowymiarowego gatunku dąb oraz buk.

Treść ogłoszenia - PDF

Słownik: 
Posted By Mateusz Szarek czytaj dalej

Informacja o wyniku przetargu

cz.
23

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

INFORMACJA

cz.
22

INFORMACJA BURMISTRZA GMINY JEDLICZE o zmianie przepisów dotyczących wycinki drzew.

Nowe przepisy wprowadziła ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074), która weszła w życie 17 czerwca 2017 r.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

INFORMACJA

cz.
22

Uprzejmie informuję, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzi prace nad rozwiązaniami mającymi poprawić opiekę zdrowotną, takimi jak elektroniczna dokumentacja pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie. W tym celu Centrum we współpracy z Fundacją MY PACJENCI prowadzi konsultacje społeczne w ramach Projektu Razem dla Zdrowia.

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Kolonia profilaktyczno-wypoczynkowa dla dzieci i młodzieży

cz.
22

Do dnia 26 czerwca br. do godz.12.00 w Urzędzie Gminy w Jedliczu, Rynek 6, pokój nr 3, rodzice lub opiekunowie mogą zgłaszać chętne do wyjazdu dzieci na kolonię profilaktyczno - wypoczynkową w Kołobrzegu oraz Gdyni.

Szczegółowe informacje dostępne są w Urzędzie Gminy pokój nr 3 oraz pod numerem tel. 13 44 847 20.

Treść informacji - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
22

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zatwierdzającej z urzędu podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w obrębie Potok.

Treść obwieszczenia - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Zarządzenie Nr 134/2017 Burmistrza Gminy Jedlicze

cz.
21

Zarządzenie Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałaniu uzaleznieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizcję.

Treść zarządzenia - PDF

Słownik: 
Posted By Tomasz Wajs czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu