Sobota 5 grudnia 2020
imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Z Urzędu

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

gru.
04

Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle na wniosek Pani Krystyny Świerczek prowadzącej działalność pod nazwą Hotel Restauracja "ARTIS" Krystyna Świerczek,  w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych spływających z terenu Stacji Paliw obejmującej działkę o nr 829 obręb ewidencyjny 180704_5.0005 Moderówka, gm. Jedlicze istniejącym wylotem kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego w km 0+660. 

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Zarządzenie Nr 264/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3 grudnia 2020 r.

gru.
04

Zarządzenie Nr 264/2020 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację. 

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Zwalczanie wilgoci w Domu Ludowym w Jaszczwi

gru.
04

W związku z zapytaniami w sprawie utrzymania prawidłowego stanu technicznego budynku Domu Ludowego w Jaszczwi, który poddany został przebudowie i modernizacji w ramach projektu pn. „Przebudowa i modernizacja zabytkowego Domu Ludowego w Jaszczwi”, współfinansowego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego prezentujemy harmonogram prac związanych z usuwaniem zawilgoceń i przywróceniem pomieszczeń budynku do stanu pierwotnego. Zawilgocenia i związane z nimi konsekwencje powstały w związku z katastrofalnymi ulewami, które w lipcu br. spowodowały podtopienia części podpiwniczonej budynku.

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
03

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Jedlicze o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pod nazwą: Adam Mickiewicz "DZIADY" część II. 

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

gru.
02

Burmistrz Gminy Jedlicze podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30 listopada 2020 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn. "Remont tacy pompowni POTOK i obiektu liniowego obwałowania pompowni POTOK" zlokalizowanego na terenie ORLEN Południe S.A. Zakład Jedlicze, ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze na terenie działki o nr ewid. 1536/129 obręb Jedlicze. 

Słownik: 
Posted By Paweł Wajda czytaj dalej

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Krośnie

gru.
01

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krośnie informuje, że w całej Europie w tym w Polsce pojawiło się szereg przypadków wystąpienia ptasiej grypy u ptaków. Istnieje zatem poważne zagrożenie jej wystąpienia na terenie powiatu krośnieńskiego.

Treść informacji - PDF
Ulotka informacyjna - PDF

Słownik: 
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej
Posted By Radosław Jermak czytaj dalej

Strony

Subskrybuj RSS - Z Urzędu