Wtorek 22 września 2020
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Rozbudowa remizy OSP w Dobieszynie

Jednym z priorytetów Gminy Jedlicze jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców. Mając na uwadze niezwykle istotną rolę jaką pełnią jednostki OSP, przeprowadzono szereg inwestycji w infrastrukturę oraz zakup nowych samochodów i sprzętu dla jednostek OSP działających na terenie gminy.

Obecnie realizowane jest zadanie polegające na przebudowie i rozbudowie budynku OSP w miejscowości Dobieszyn. Wartość zadania to 194 712, 48 zł. Wykonawcą robót jest firma NIGRA sp. z o.o. Termin zakończenia prac planowany jest na koniec czerwca 2020 r.