Wtorek 22 września 2020
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Przebudowa budynku zabytkowej oficyny

W dniu 31 stycznia 2020 r. zakończyły się prace nad przebudową budynku zabytkowej oficyny w Jaszczwi. Jest to kolejny etap rewitalizacji Dworu Stojowskich.

Zakres wykonywanych prac rozpoczętych w kwietniu 2019 r. obejmował remont dachu, drewnianego stropu nad parterem, schodów wewnętrznych oraz podbicie ław fundamentowych do głębokości 1,20 m poniżej poziomu terenu.

Przebudowane zostały ściany wewnętrzne, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, a także wykonano instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową i centralnego ogrzewania.

Odtworzona została dawna altana wzdłuż zachodniej i południowej ściany zewnętrznej budynku. Dokonano remontu oraz malowania elewacji budynku w systemie renowacji starego budownictwa z odtworzeniem elementów ozdobnych: boni i profili ciągnionych. Ponadto wyposażono salę projekcyjną.

Całkowity koszt robót budowlanych wyniósł 887 388,00 zł, z czego 500 000,00 zł zostało pokryte z dofinansowania uzyskanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.