Czwartek 6 sierpnia 2020
imieniny: Jakuba, Sławy, Wincentego

Przebudowa drogi w miejscowości Poręby

Przebudowie poddana została droga wewnętrzna zlokalizowana na dz. o nr ewid. 173 w miejscowości Poręby. Prace na długości 282 metrów objęły m.in.: stabilizację podbudowy spoiwem hydraulicznym, ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, ułożenie nawierzchni mineralno-bitumicznej, poprawę odwodnienia, utwardzenie poboczy.

Koszt inwestycji  to 137 427,16 zł, z czego 75 000 zł pochodziło z dotacji Urzędu Marszałkowskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej. Wykonawcą prac była firma BOG BUD z Rymanowa.