Piątek 7 sierpnia 2020
imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana

Konkurs fotograficzny "Krajobrazy dorzecza Wisłoki"

Rozstrzygnięty został konkurs fotograficzny „Krajobrazy dorzecza Wisłoki” organizowany przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Celem konkursu było m.in.: zaprezentowanie na fotografiach piękna obszaru dorzecza Wisłoki i ciekawych miejsc przyrodniczych tego obszaru, zachęcenie do zainteresowania się środowiskiem przyrodniczym oraz przyczynienie się do kształtowania postaw proekologicznych, popularyzacji i promocji walorów przyrodniczych dorzecza Wisłoki.

Łącznie wpłynęło 116 prac w kategorii „szkoły podstawowe i ponadpodstawowe” oraz 17 w kategorii „osoby dorosłe”.

Finalistką w kategorii „osób dorosłych” została Maria Bujak z Gminy Jedlicze (III miejsce).

Laureatami na szczeblu gminnym zostali:
Karolina Turek - Szkoła Podstawowa w Dobieszynie,
Magdalena Rej - Zespół Szkolno - Przedszkolny w Żarnowcu.

Uczestnicy konkursu oraz zgromadzeni goście mogli wziąć udział w koncercie pt.: ,,Młodzi utalentowani’’ w wykonaniu muzyków ze Snowskiej Szkoły Muzycznej z Ukrainy oraz artystów z Jasielskiego Domu Kultury. Wręczenie nagród odbyło się z udziałem Burmistrzów poszczególnych gmin.

Słownik: