Wtorek 26 stycznia 2021
imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny

Złote Gody w Gminie Jedlicze

Oficjalne uroczystości „Złotych Godów” odbyły się 5 grudnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedliczu i zgromadziły 20 par dostojnych Jubilatów, obchodzących wspaniałą rocznicę 50-lecia pożycia małżeńskiego. Na uroczystość zostały zaproszone również pary małżeńskie, które w związku małżeńskim są ze sobą od 60 lat.

Medale parom małżeńskim w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Z-ca Burmistrza Gminy Jedlicze Marcin Filip, składając na ręce odznaczonych życzenia w imieniu własnym oraz Burmistrza Jolanty Urbanik. W uroczystościach udział wzięli: Z-ca Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu Zygmunt Jerzyk, Radny Rady Miejskiej Stanisław Twaróg oraz Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Anna Czekańska.

Po symbolicznych odznaczeniach oraz dyplomach zaproszeni goście otrzymali drobne upominki, przygotowane specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Następnie odśpiewano symboliczne sto lat. Na zaproszone pary czekał smaczny poczęstunek, który został umilony występem zespołu "Jarzębina" z Piotrówki. Spotkanie było doskonałą okazją do spędzenia czasu w gronie znajomych,  jak i szansą na przywołanie wspólnych wspomnień.

Z wizytą do Par, które nie mogły świętować podczas oficjalnych uroczystości „Złotych Godów” udała się Burmistrz Gminy Jedlicze Jolanta Urbanik, która w asyście Kierownika Urzędu Stany Cywilnego dokonała uroczystego wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" oraz drobnych upominków. Spotkaniom towarzyszyły życzenia oraz miłe i serdeczne rozmowy.

(Państwo Kazimiera i Franciszek Kowalscy razem z Burmistrzem Gminy Jedlicze Jolantą Urbanik oraz Kierownikiem Urzędu Stany Cywilnego Anną Czekańską)

Jeszcze raz gratulujemy tak wspaniałego Jubileuszu i życzymy dużo zdrowia oraz kolejnych wspólnych szczęśliwych lat!

     

50-lecie pożycia małżeńskiego:

(Państwo Zofia i Jan Piękoś)

(Państwo Wanda i Jan Kiszka)

(Państwo Maria i Stanisław Godzisz)

(Państwo Jadwiga i Władysław Jurusik)

(Państwo Aleksandra i Zdzisław Bożek)

(Państwo Anna i Edward Kubaccy)

(Państwo Zofia i Zdzisław Wiśniowscy)

(Państwo Grażyna i Stanisław Rozstoccy)

(Państwo Wanda i Stanisław Pelczarscy)

(Państwo Urszula i Gabriel Paczosa)

(Państwo Zofia i Jan Hac)

(Państwo Janina i Stanisław Hyziak)

(Państwo Maria i Marian Musiał)

(Państwo Alina i Józef Szmidt)

(Państwo Maria i Benedykt Śliwa)

(Państwo Balbina i Leszek Urbanik)

(Państwo Krystyna i Leszek Wojdyła)

(Państwo Halina i Tadeusz Styś)

(Państwo Alicja i Stanisław Nowak)

(Państwo Halina i Ryszard Jakubowscy)

(Pani Barbara Brączyk odbiera medal za 60-lecie pożycia małżeńskiego)

 

 

 

Słownik: