Sobota 25 stycznia 2020
imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Renowacja nagrobków Rodziny Trzecieskich w Jedliczu

Dzięki wspólnej inicjatywie Gminy Jedlicze i ORLEN Południe S.A. z siedzibą w Trzebini, zostały uruchomione prace remontowo-konserwatorskie zabytkowych nagrobków Rodziny Trzecieskich na cmentarzu komunalnym w Jedliczu.

Gmina Jedlicze przeprowadziła procedurę wyłonienia Wykonawcy prac, w wyniku której została podpisana umowa z firmą „Konserwacja i Renowacja Zabytków Radosław Tarnowski”, na realizację zadania pn.: „Renowacja nagrobków Rodziny Trzecieskich na cmentarzu w Jedliczu”. Zakres powyższych prac obejmuje głównie renowację dwóch kamiennych płyt nagrobnych - Tytusa Trzecieskiego i jego żony Anny, oraz odnowienie metalowego ogrodzenia. Zakończenie prac przewidziane jest na październik 2019r.

Pozyskane od firmy ORLEN Południe S.A. środki finansowe w wysokości 25 tys. złotych umożliwią wykonanie zaplanowanych prac, w tym przeprowadzenie odpowiednich działań i zabiegów konserwatorskich, w celu zahamowania procesu degradacji i doprowadzenia do poprawy stanu zachowania zabytku.

Składam serdeczne podziękowania Zarządowi Spółki ORLEN Południe S.A. za udzielone wsparcie finansowe na tak szczytny cel służący zachowaniu dziedzictwa kulturowego, jakim jest renowacja nagrobków Rodziny Trzecieskich w Jedliczu, stanowiących wyjątkową wartość historyczną - dodaje Burmistrz Jolanta Urbanik.

Należy wspomnieć, że Tytus Trzecieski przeszedł do historii jako pionier przemysłu naftowego na ziemiach polskich. Na własną rękę rozpoczął badania nad olejem skalnym czyli ropą naftową. Wspólnie z Ignacym Łukasiewiczem i właścicielem Bóbrki - Karolem Klobassą, założyli pierwszą na świecie kopalnię ropy naftowej, gdzie obecne mieści się Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza. w Bóbrce. Kopalnia została otwarta w 1854 roku i jest nadal działająca. Tytus Trzecieski uczestniczył w realizacji szeregu inicjatyw społecznych. Zmarł w 1878r. i został pochowany na cmentarzu komunalnym w Jedliczu, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Jedlicze.

Słownik: