Poniedziałek 20 maja 2019
imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Lista osób zakwalifikowanych do projektu E-MISJA

Lista osób zakwalifikowanych do projektu "E-MISJA - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze" realizowanego w ramach w ramach projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” w ramach III osi priorytetowej – cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. 

MODUŁ: "DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH” 

MODUŁ: "MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI”  

MODUŁ: "TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)"