Środa 29 stycznia 2020
imieniny: Franciszka, Konstancji, Salomei

Lista osób zakwalifikowanych do projektu E-MISJA

Lista osób zakwalifikowanych do projektu "E-MISJA - Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze" realizowanego w ramach w ramach projektu „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Województwa Lubelskiego i Podkarpackiego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacji Pozaformalnej „Meritum” w ramach III osi priorytetowej – cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”.

MODUŁ: "MOJE FINANSE I TRANSAKCJE W SIECI”  

MODUŁ: "TWORZĘ WŁASNĄ STRONĘ INTERNETOWĄ (BLOG)"

DZIAŁAM W SIECIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

KULTURA W SIECI

RODZIC W INTERNECIE