Środa 8 kwietnia 2020
imieniny: Amadeusza, Cezaryny, Juliany

„E-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze”

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach w ramach projektu „E-MISJA – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Jedlicze”. Projekt skierowany jest do Mieszkańców Gminy Jedlicze w wieku 25-74 lata, którzy są zainteresowani poprawą kompetencji cyfrowych.

Szkolenia prowadzone będą przez wykwalifikowanych instruktorów. Każdy uczestnik będzie pracował przy nowoczesnym sprzęcie informatycznym. Ponadto w ramach projektu wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu.

Tematyka szkoleń-moduły:

 • „Rodzic w Internecie”,

Grupa docelowa: Moduł adresowany do rodziców/opiekunów poświęcony jest przygotowaniu rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i „mądrego” korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie, jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracji dedykowanych rodzinom, takich jak złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.

 • „Mój biznes w sieci”,

Grupa docelowa: Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla przygotowujących się do założenia własnej działalności. Uczestnik nauczy się, jak może wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).
W szczególności pozna dedykowane dla biznesu usługi e-administracji. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).

 • „Moje finanse i transakcje w sieci”,

Grupa docelowa: Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie sprawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił, wykorzystując sieć, zarządzać kontem bankowym, dokonywać płatności, realizować zakupy, rezerwować podróż, płacić podatki oraz nauczy się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji, m.in. wnioskując o zaświadczenia, świadczenia czy też występując o dowód osobisty –wszystko w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.

 • „Działam w sieciach społecznościowych”,

Grupa docelowa: Moduł przeznaczony jest dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym m.in. nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej (ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego), współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 • „Tworzę własną stronę internetową (blog)”,

Grupa docelowa uczestników: Moduł przeznaczony jest dla osób, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub bloga. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować, wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się, jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 • „Rolnik w sieci”,

Grupa docelowa: Moduł przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się, gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ODR KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS –docelowo PIBŻ.

 • „Kultura w sieci”.

Grupa docelowa: Moduł przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, gdzie w Internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka –Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się, jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu, bazując na informacjach z sieci, i jak stworzyć drzewo genealogiczne.

Szkolenia realizowane będą w miejscach na terenie Gminy Jedlicze:

 1. Szkoła Podstawowa im. Wincentego Manierskiego w Jedliczu ul. Tokarskich 5,

 2. Druga sala będzie wybrana po rekrutacji w zależności od miejsca zamieszkania większości uczestników danego modułu.

Zajęcia w ramach jednego modułu szkoleniowego (16 godz. dydaktycznych), będą realizowane w trybie 4 weekendowych spotkań po 4 godziny dydaktyczne zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem.

Nabór uczestników do projektu rozpoczyna się w dniu 4 kwietnia 2019 r. i będzie prowadzony na bieżąco, do momentu uzyskania pełnej liczby uczestników.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane są do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu.

Zasady rekrutacji określone są w REGULAMINIE (patrz: poniżej załączniki do pobrania).

Wymagane dokumenty:

1. deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie,

 1. kwestionariusz osobowy osoby przystępującej do projektu,

 2. oświadczenie o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym odbiorcy ostatecznego oraz personelu projektu beneficjenta,

 3. oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika indywidualnego (o ile dotyczy),

 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych wrażliwych odbiorcy ostatecznego,

 2. deklaracja o wyborze tematyki szkolenia,

 3. oświadczenie osoby zamieszkującej inną gminę.

 

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół i Przedszkoli w Jedliczu:

 • pokój nr 2, tel. 13 44 847 45

 • pokój nr 3, tel. 13 44 847 48

Koordynator projektu – Marek Świdrak, tel. 13 44 847 48, e-mail: zeas@jedlicze.pl

---

Załączniki do pobrania:

Deklaracja przystąpienia do udziału w projekcie e-MISJA.docx

Klauzula informacyjna i zgoda przetwarzanie wizerunku_szkolenia.docx

Oświadczenie o wyborze tematyki szkolenia.docx

Regulamin E-misja Jedlicze.docx

Załącznik nr 1_Kwestionariusz.docx

Załącznik nr 2.docx

Załącznik nr 3.docx

Załącznik nr 4.docx

Załącznik nr 5.docx

---

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 141.120,00 zł.
Projekt realizowany w ramach konkursu grantowego dla projektu nr. POPC.03.01.00-00-0106/18 pn. „e-MISJA – rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa lubelskiego i podkarpackiego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, osi priorytetowej nr III: cyfrowe kompetencje społeczeństwa działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.