Środa 3 czerwca 2020
imieniny: Anatola, Leszka, Tamary

Wielkie sprzątanie brzegów Jasiołki

W dniu 23 marca 2019 r. (sobota) odbyła się w Jedliczu akcja pn. „Wielkie sprzątanie brzegów Jasiołki”. Organizatorami tego działania było Koło Wędkarskie PZW „Jętka” Jedlicze oraz Stowarzyszenie Turystyczne „Cyba” z Jedlicza. Pomysłodawcą zorganizowania wspólnej akcji przez obie jedlickie organizacje był Aleksander Paradysz, który jest jednocześnie wędkarzem i Cybantem. Każdy, kto spaceruje wczesną wiosną wzdłuż rzeki, może zaobserwować przykre widoki, gdzie pomiędzy krzakami, a nawet na drzewach widoczne są śmieci naniesione przez wodę i pozostawione przez ludzi. 

Wiosna to najlepszy czas na uporządkowanie brzegów Jasiołki, dlatego w sobotnie przedpołudnie 20 ochotników  pojawiło się na złączu Jasiołki i Chlebianki przy ul. Wierzbowej. Obok członków Koła oraz „Cyby” zjawili się nowo wybrani członkowie Zarządu Osiedla Jedlicze Centrum oraz mieszkańcy Jedlicza, którzy pokazali, że troska o środowisko jest dla nich ważna.

Łącznie oczyszczono teren na długości prawie 4 km. Posprzątano lewy brzeg Jasiołki na ponad dwukilometrowym odcinku oraz oba brzegi Chlebianki od jej ujścia do Jasiołki aż do mostu na ul. Manierskiego. Zebrano w sumie 50 worków odpadów (każdy worek po 120 litrów!!!). W ten sposób Jedlicze zyskało przyjemne tereny spacerowe i rekreacyjne dla odwiedzających. Na koniec akcji uczestnicy wspólnie zapalili ognisko.

Organizatorzy mają nadzieję, że akcja przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej i da dobry przykład do naśladowania. W tym miejscu organizatorzy jeszcze raz wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękują! 

Akcję sprzątania brzegów Jasiołki zorganizowano także w dzielnicy Jedlicze – Borek, gdzie mieszkańcy  w różnym wieku oraz Przewodnicząca z Zarządem Osiedla Jedlicze – Borek wysprzątali obszar w okolicach kładki. Uzbierano łącznie 39 worków śmieci. 

Gmina Jedlicze zaopatrzyła wszystkich sprzątających tego dnia w worki na śmieci oraz rękawiczki, a Jedlickie Przędsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej odebrało odpady.

(KB, red.)

Słownik: