Wtorek 28 stycznia 2020
imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Pomoc żywnościowa

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Jedlicze, potrzebujących wsparcia w postaci artykułów spożywczych do bezpłatnego odbioru pomocy żywnościowej, wydawanej w Domu Ludowym Jedlicze – Męcinka w godz. 8-14 w  dniach:

02.02.2019 (sobota) dla mieszkańców: Jedlicza, Jaszczwi, Moderówki, Dobieszyna, Potoka.
04.02.2019 (poniedziałek) dla mieszkańców: Chlebnej, Długiego, Poręb, Piotrówki, Podniebyla, Żarnowca.

Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie i rodzinie odpowiednich produktów żywnościowychW związku z powyższym, osoby uprzednio powinny zgłosić się do GOPS w Jedliczu, ul. Rynek 5, po skierowanie uprawniające do jej otrzymania.

Z pomocy żywnościowej  mogą  skorzystać  osoby/rodziny, których kryterium dochodowe wynosi :

- 1.402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1.056 zł dla osoby w rodzinie

Organizatorem akcji udzielenia pomocy osobom będących w potrzebie, jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „ROTA”
w Jedliczu, na mocy zawartej umowy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Krośnie.

W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „ROTA” w Jedliczu: Przewodniczący Zarządów Osiedli Jedlicze- Centrum, Borek, Męcinka Krystyna Marć,  Wenencja Żychowska,  Piotr Woźniak

Słownik: