Czwartek 22 sierpnia 2019
imieniny: Cezarego, Marii, Zygfryda

Harmonogram Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych na terenie Gminy Jedlicze w 2019 roku

Harmonogram Zebrań Sprawozdawczo – Wyborczych na terenie Gminy Jedlicze w 2019 roku:

Chlebna - 10.02.2019 r. (niedziela) godz.14:00 Sala Domu Ludowego
Długie - 12.03.2019 r. (wtorek) godz.17:00 Sala Domu Ludowego
Dobieszyn - 05.04.2019 r. (piątek) godz.18:00 Sala Domu Ludowego
Jaszczew - 25.01.2019 r. (piątek) godz.17:00 Sala Domu Ludowego
Jedlicze – Borek - 12.04.2019 r. (piątek) godz.17:00 Sala Rafinerii Orlen Południe w Jedliczu, ul. Trzecieskiego 14
Jedlicze – Centrum - 22.03.2019 r. (piątek) godz.17:00 Sala Gminnego Ośrodka Kultury w Jedliczu, ul. Tokarskich 22
Jedlicze – Męcinka - 17.03.2019 r. (niedziela) godz.16:00 Sala Domu Ludowego Jedlicze, ul. Kurkowskiego
Moderówka - 14.03.2019 r. (czwartek) godz.17:00 Sala Domu Ludowego
Piotrówka - 10.02.2019 r. (niedziela) godz.18:30 Sala Domu Ludowego
Podniebyle - 20.02.2019 r. (środa) godz.17:30 Sala Domu Ludowego
Poręby - 17.02.2019 r. (niedziela) godz.14 30 Sala Domu Ludowego
Potok - 23.01.2019 r. (środa) godz.18:00 Sala Domu Ludowego
Żarnowiec - 24.03.2019 r. (niedziela) godz.17:00 Sala Domu Ludowego

 

Porządek Zebrania Sprawozdawczo - Wyborczego

 1. Otwarcie Zebrania przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla (Sołtysa).
 2. Wniosek o wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta Zebrania.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Informacja Burmistrza Gminy Jedlicze w sprawie planu finansowego na 2019 rok
  oraz funduszy sołeckich.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Osiedla (Sołtysa) z działalności za okres kadencji.
 6. Dyskusja nad sprawozdaniem.
 7. Wybór Komisji Skrutacyjnej (3-5 osobowy skład Komisji).
 8. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla (Sołtysa).
 9. Krótka prezentacja kandydatów.
 10. Przeprowadzenie głosowania na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla (Sołtysa).
 11. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
 12. Sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 13. Ustalenie liczby składu Zarządu Osiedla (Rady Sołeckiej).
 14. Zgłaszanie kandydatów do Zarządu Osiedla (Rady Sołeckiej).
 15. Przeprowadzenie wyboru Zarządu Osiedla (Rady Sołeckiej).
 16. Przedstawienie wyników głosowania przez Komisję Skrutacyjną.
 17. Sporządzenie przez Komisję Skrutacyjną protokołu z przeprowadzonych wyborów.
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie Zebrania.
Słownik: