Czwartek 19 września 2019
imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń

W Urzędzie Gminy w Jedliczu w dniu 10 grudnia br.  odbyło się spotkanie Przewodniczących Kół Gospodyń z terenu gminy i miasta Jedlicze oraz Miejskiego Koła Kobiet w Jedliczu. Na zaproszenie Pani Burmistrz oraz Barbary Korzeniowskiej – Sekretarza Gminy w spotkaniu uczestniczyły: Pani Bożena Radwan animator ds. partnerstw Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej w Jaśle oraz Alicja Rachwał doradca kluczowy z Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej, które przedstawiły informacje na temat istniejących możliwości uzyskania wsparcia przez koła i stowarzyszenia działające na terenie naszej gminy, w tym z Funduszy Unijnych oferując bezpłatne usługi doradcze świadczone przez wykwalifikowanych konsultantów.

Drugim istotnym tematem spotkania było przybliżenie zasad i procedury rejestracji kół gospodyń wiejskich oraz możliwości ubiegania się o pomoc finansową. Nowe prawo daje możliwość uzyskania osobowości prawnej, prowadzenia działalności zarobkowej i pozyskiwania środków krajowych i unijnych. Aby, Koło mogło uzyskać osobowość prawną i mogło korzystać w pełni z praw określonych w nowej ustawie, musi najpierw zostać wpisane do  Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Rejestracji Kół dokonuje Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Krośnie ul Żwirki I Wigury 9  na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich ( Dz.U. z 2018 r.,poz.2212).

Na zwieńczenie spotkania, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, łamiąc się tradycyjnie opłatkiem wszyscy uczestnicy składali wzajemne życzenia, przede wszystkim zdrowia, pomyślności i dalszego wspaniałego rozwoju działalności kół gospodyń.

Słownik: