Poniedziałek 20 maja 2019
imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Ruszyła IX edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii

W związku z ogłoszoną przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., IX edycją konkursu Fundusz Naturalnej Energii, Burmistrz Gminy Jedlicze uprzejmie informuje, że stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, zarejestrowane i działające na terenie województwa objętego konkursem, fundacje, instytucje publiczne, oraz samorządy i ich jednostki organizacyjne, z pięciu województw: mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego, mogą składać wnioski o przyznanie dofinansowania na projekt grantowy o tematyce ekologicznej.

Termin składania wniosków upływa 17 grudnia 2018r.

Wnioski o dofinansowanie można wysyłać na adres: Fundacja "Za górami, za lasami", UP 27 skrytka nr 109, 01-380 Warszawa.

Kwota dofinansowania w formie grantu wynosi: 10 tys. zł Łączna pula dofinansowania: 250 tys. zł Wkład własny może stanowić wkład finansowy, jak i wyceniony koszt pracy własnej.

Główne cele:

• Kształtowanie postaw i zwiększanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
• Aktywizacja społeczności lokalnych do działań na rzecz poszanowania środowiska oraz aktywnej edukacji ekologicznej.
• Wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

Tematy objęte dofinansowaniem:

• Poszanowanie przyrody, a w szczególności poszanowanie wody, ziemi, powietrza i energii.
• Działania sprzyjające zmniejszeniu negatywnego wpływu człowieka i cywilizacji na środowisko.
• Promowanie i wdrażanie postaw, sposobów działania oraz polityk i strategii zgodnych z postulatami Zrównoważonego Rozwoju oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Organizatora konkursu www.gazsystemdlanatury.pl oraz na profilu FB/FunduszNaturalnejEnergii.

Burmistrz Gminy Jedlicze

Słownik: