Poniedziałek 17 czerwca 2019
imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Promesa na remont dróg w Potoku i Żarnowcu

W dniu wczorajszym Zastępca Burmistrza Ryszard Zagórski odebrał z rąk Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart kolejną promesę na usuwanie klęsk żywiołowych.

Dzięki promesie, która została przyznana w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wyremontowane zostaną drogi zniszczone  podczas ulewnych deszczy w 2010 r.

Wyremontowane zostaną:
- droga położona na dz. nr ewid. 327 w miejscowości Potok,
- droga gminna nr G114725R (nr ewid. 888) w miejscowości Żarnowiec.

Wysokość dotacji wyniesie 120 000 zł, co będzie stanowić 80% wartości inwestycji. Prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku.

Słownik: