Poniedziałek 17 czerwca 2019
imieniny: Laury, Leszka, Marcjana

Nowa organizacja dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Piotrówce

Od 3 października br. dowóz dzieci do Szkoły Podstawowej w Piotrówce odbywa się w nowej formule, bardziej dogodnej dla rodziców i obejmującej większą niż dotychczas liczbę dzieci.

Z dowozu z Podniebyla do Piotrówki korzystało dotąd łącznie 25 dzieci. Teraz dowozem została objęta grupa łącznie 53 uczniów, a więc ponad dwukrotnie większa.

Trasa przejazdu rozpoczyna się pod Szkołą Filialną w Podniebylu, gdzie mieści się pierwszy przystanek dla 25 uczniów z Podniebyla, drugi przystanek, dla 17 uczniów z Porąb, znajduje się przy skrzyżowaniu Poręby-Długie, zaś trzeci przystanek trasy, dla 11 uczniów z Piotrówki, umiejscowiony jest przy granicy pomiędzy Piotrówką a Łubnem.

W nowej formule z dowozu mogą korzystać nie tylko dzieci, których droga do szkoły jest dłuższa niż 3 lub 4 km - co zgodnie z przepisami prawa nakłada na Gminę obowiązek zapewnienia im bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły – ale obejmuje również 28 dzieci, którym do tej pory dowóz do szkoły musieli organizować rodzice bądź opiekunowie.

Nowa organizacja dowozu dzieci zapewni im bezpłatny, bezpieczny i wygodny dojazd do szkoły i z powrotem do domów, po zakończeniu zajęć szkolnych.

Słownik: