Środa 20 lutego 2019
imieniny: Anety, Lehca, Leona

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 5/2018

Lokalna Grupa Działania „Kraina Nafty”, działająca na obszarze gmin: Chorkówka, Dukla, Jaśliska, Jedlicze, Iwonicz – Zdrój i Miejsce Piastowe, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

więcej informacji dostępnych na stronie internetowej - https://kraina-nafty.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-nr-5-2018/

Słownik: