Środa 20 marca 2019
imieniny: Joachima, Kiry, Maurycego

Rachmistrz Gminy Jedlicze

„Tylko matematyka gimnastykuje umysł ucznia, w sposób niedostrzegalny, czyni go elastycznym, tak by mógł sobie dawać radę w najbardziej nieoczekiwanych intelektualnie sytuacjach, by był twórczy i samodzielny.” - Stanisław Wielgus

2 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Jedliczu odbyła się XIV edycja Gminnego Konkursu „Rachmistrz Gminy Jedlicze”, któremu patronuje Burmistrz Gminy Jedlicze Pani Jolanta Urbanik.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VI szkół podstawowych z terenu naszej gminy i ma na celu przede wszystkim wspieranie uzdolnionych matematycznie uczniów poprzez wdrażanie ich do samodzielnej i systematycznej pracy oraz kształtowanie umiejętności logicznego i twórczego myślenia. Ponadto impreza stwarza szóstoklasistom możliwość zintegrowania się z rówieśnikami z innych szkół oraz sprawdzenia wiedzy i nabytych umiejętności  w  „zdrowej” rywalizacji.

W zmaganiach wzięło udział 24 uczniów ze szkół podstawowych z Długiego, Dobieszyna, Jaszczwi, Jedlicza, Moderówki, Piotrówki, Potoka oraz Żarnowca. W ciągu 60 minutowej rywalizacji uczestnicy zmierzyli się z 12 zadaniami o różnym stopniu trudności. Test zawierał zadania wielokrotnego wyboru oraz zadania otwarte, w których uczniowie musieli przedstawić tok rozumowania prowadzący do wyniku i uzasadniający odpowiedź.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, drobne upominki oraz poczęstunek. Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród dla zwycięzców nastąpi 23 marca 2018 r. podczas IX Wiosennego Turnieju Wiedzy dla uczniów klas VI.

Młodym matematykom serdecznie dziękujemy za przybycie na coroczny konkurs, gratulujemy im odwagi i życzymy wielu sukcesów zwłaszcza w trudnej dziedzinie królowej nauk.

Składamy podziękowania Pani Jolancie Urbanik Burmistrzowi Gminy Jedlicze, Pani Irenie Konopce Prezesowi GS w Jedliczu, Pani Barbarze Luli oraz Radzie Rodziców przy Szkole Podstawowej w Jedliczu za pomoc w zorganizowaniu konkursu.

SP w Jedliczu

 

Słownik: