Poniedziałek 19 lutego 2018
imieniny: Bettiny, Konrada, Mirosława

Bezpieczne ferie w szkole w Podniebylu

W szkole w Podniebylu odbyło się spotkanie z panią Agnieszką Fiałkowską – dzielnicową, która poprzez film edukacyjny, pogadankę, test o ruchu drogowym przybliżyła uczniom zasady bezpiecznego spędzania ferii zimowych. W treści edukacyjno – wychowawcze włączyła się pani Jolanta Woźniak – radna, która we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z Rzeszowa wyposażyła uczniów w różnorodne znaczki i kamizelki odblaskowe. Ferie to czas radosnej zabawy, miłego spędzania czasu na powietrzu, ale także przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Dziękujemy pani Jolancie Woźniak – radnej, z inicjatywy, której odbyło się spotkanie związane z zachowaniem bezpieczeństwa  podczas organizowania zimowych zabaw oraz za upominki w formie odblasków. 

Szkoła Filialna w Podniebylu