Sobota 19 stycznia 2019
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza

Pozyskaliśmy kolejny grant dla maluchów

Gmina Jedlicze uzyskała dofinansowanie w programie rozwoju instytucji opieki na dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił wyniki konkursu na tworzenie w 2018 roku nowych miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych oraz ich funkcjonowanie.  Mamy kolejny sukces!

Pozyskaliśmy 824 000 zł, jest to dodatkowa kwota jaką gmina otrzymała na pokrycie wydatków inwestycyjnych, jak i na funkcjonowanie  żłobka w Jedliczu do 31 grudnia 2018 roku.

Program „MALUCH+” 2018 jest to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Ma również na celu aktywizację zawodową rodziców, którzy nie mogą podjąć pracy ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki na dziećmi do lat 3.

Konkurs przebiegał w dwóch etapach. W I etapie gmina złożyła ofertę do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, która została pozytywnie oceniona i zakwalifikowana do dalszego postepowania konkursowego. W II etapie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję co do zakresu i podziału środków finansowych.            

Program „MALUCH+” 2018 jest finansowany ze środków budżetu państwa, których dysponentem jest Wojewoda, oraz ze środków Funduszu Pracy, których dysponentem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.    

Przypomnijmy, że w roku 2017 na tą ważną inwestycję pozyskaliśmy 1 610 370, 51 zł. Łącznie budżet Gminy zasilony został kwotą 2 434 370, 51 zł.

Odbiór obiektu wraz z wyposażeniem planowany jest na koniec maja br. Maluchy, już niebawem ruszamy do żłobka!
 

Słownik: