Niedziela 20 maja 2018
imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny

Zaproszenie do udziału w pracach Komisji Konkursowej

Burmistrz Gminy Jedlicze zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wskazania osób, które wezmą udział w pracach Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do zaopiniowania oferty złożonej na realizacje zadania publicznego pod nazwą "Wsparcie realizacji Festiwalu w Żarnowcu - obsługa techniczna scen, światła i dźwięku".

Treść informacji - PDF

Słownik: