Poniedziałek 22 stycznia 2018
imieniny: Dominiki, Mateusza, Wincentego

„Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”