Środa 19 grudnia 2018
imieniny: Beniaminy, Dariusza, Gabrieli

„Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Jedlicze o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznyego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami".

Treść obwieszczenia - PDF


Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”


Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia: „Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania  odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”.

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10
Załącznik nr 11
Załącznik nr 12
Załącznik nr 13
Załącznik nr 14
Załącznik nr 15
Załącznik nr 16
Załącznik nr 17
Rysunek nr 2
Rysunek nr 3
Rysunek nr 4
Rysunek nr 5
Rysunek nr 6
Rysunek nr 7
Rysunek nr 8
Rysunek nr 9
Rysunek nr 10
Rysunek nr 11
Rysunek nr 12
Rysunek nr 13
Rysunek nr 14
Rysunek nr 15
Uzupełnienie raportu RDOŚ
Uzupełnienie raportu PPIS
Postanowienie RDOŚ
Opinia PPIS
Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Sprostowanie 


Rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Rozbudowa i przebudowa instalacji termicznego przekształcania odpadów innych niż komunalne wraz z wyposażeniem infrastruktury gospodarowania tymi odpadami”


Protokół z rozprawy
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6