Środa 12 sierpnia 2020
imieniny: Hilarii, Juliana, Lecha

Informacja ogólna o Projekcie pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Jedlicze

Gmina Jedlicze planuje przygotować projekt w zakresie dofinansowania budowy przydomowych instalacji fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła oraz wymiany pieców centralnego ogrzewania na biomasę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mieszkańcy wykazali duże zainteresowanie nowym projektem proekologicznym. Łącznie do Urzędu Gminy wpłynęło 566 wniosków. Wyczerpany został planowany limit na kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne oraz gruntowe pompy ciepła.

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania:

Czy można złożyć wniosek na więcej niż 1 instalację?

Odp. Tak, ale tylko na instalacje z różnych źródeł energii, i tak na jednym wniosku może być 1 instalacja z energii słonecznej, czyli "solary" lub fotowoltaika. Ponadto w ramach jednego wniosku można dodatkowo wybrać 1 piec na biomasę (energia z biomasy) oraz 1 pompę ciepła (energia geotermalna).

Jeżeli mieszkaniec jest ujęty na liście głównej projektu, to w jakim czasie należy dokonać zapłaty za audyt?

Odp. Jeżeli złożony wniosek znajduje się na liście głównej, zapłaty kwoty 40 zł należy dokonać w terminie 3 dni od złożenia wniosku, a dowód wpłaty dostarczyć do Urzędu Gminy. Złożenie wniosku i ujęcie go na liście głównej lecz bez wniesienia wpłaty za audyt niesie ryzyko przeniesienia wniosku na listę rezerwową.

Czy można złożyć deklarację (wniosek), jeżeli jest mieszkaniec ujęty na liście do "solarów"?

Odp. Tak, można złożyć wniosek, gdyż jest to odrębny projekt.

Co w sytuacji, jeśli przeprowadzony audyt wskaże brak możliwości montażu instalacji wskazanej we wniosku?

Odp. Jeśli przeprowadzony audyt wskaże brak możliwości montażu instalacji wskazanej wybranej przez wnioskodawcę, wówczas w ramach dostępnej mocy maksymalnej dla Projektu gmina będzie korygować ilości poszczególnych instalacji, optymalnie uwzględniając konieczne zmiany.

Orientacyjnie na jaką moc instalacji fotowoltaicznej złożyć wniosek?

Odp. Wielkość instalacji uzależniona jest przede wszystkim od poziomu zużycia energii elektrycznej przez dane gospodarstwo domowe. Dla przykładu:

  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 kW – powierzchnia zajmowana przez panele – około 15 m2, całkowita moc wyprodukowana – od 1800 – 1900 kWh/rok,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kW – powierzchnia zajmowana przez panele – około 23 m2, całkowita moc wyprodukowana – od 2700 – 2850 kWh/rok,
  • Instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kW – powierzchnia zajmowana przez panele – około 30 m2, całkowita moc wyprodukowana – od 3500 – 3800 kWh/rok.

Należy mieć jednak na względzie, że relatywnie największy uzysk energii zapewnia ekspozycja paneli na południe bądź w kierunku zbliżonym, szczególnie południowo-wschodnim.

Prezentacja FOTOWOLTAIKA – PDF

Wnioski mieszkańców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania były przyjmowane w dniach od 12 do 15 kwietnia 2016 roku, tj. od wtorku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Jedliczu.
 

ŁĄCZNIE WPŁYNĘŁO 566 WNIOSKÓW