Wtorek 18 lutego 2020
imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany

Kolejne dofinansowanie dla Gminy Jedlicze

Gmina Jedlicze uzyskała kolejne dofinansowanie na budowę żłobka. Przyznana kwota dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „MALUCH plus” 2017 moduł 1 to 511 840,00 zł. Celem programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów. Finansowany jest on ze środków budżetu państwa.

Program „MALUCH plus“ składał się z czterech modułów. Pierwszy skierowany był do gmin, które mogły się ubiegać o środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie. Środki z drugiego modułu zostaną przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów utrzymania w instytucjach gminnych i niegminnych. Trzeci moduł skierowany został do uczelni, które mogły tak, jak gminy, pozyskać środki na utworzenie w 2017 r. nowych miejsc opieki i ich utrzymanie.

Oferty, które składały gminy z całego kraju mogły uzyskać maksymalnie 3 pkt. Gmina Jedlicze uplasowała się w czołówce uzyskując bardzo dobry wynik 2,80 punktu, dzięki czemu zakwalifikowaliśmy się do maksymalnej kwoty przyznanej dotacji.

Jest to już drugie dofinansowanie zadania o nazwie „Budowa budynku Samorządowego Żłobka w Jedliczu”. W roku 2016 Gmina Jedlicze uzyskała 999 124,89 zł w ramach RPO z osi priorytetowej VI działanie 6.2. Obecnie został ogłoszony przetarg na realizację inwestycji.