Piątek 15 listopada 2019
imieniny: Amielii, Idalii, Leopolda

Podatki i opłaty lokalne - informacje

Szanowni Państwo,
Z dniem 1 stycznia 2016 r., w związku z dokonaniem kompleksowej nowelizacji ustaw podatkowych tj. ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym; ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku  leśnym; ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - wejdą w życie nowe bardzo istotne zmiany w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z tym pragniemy przybliżyć te z nich, które będą miały bezpośredni wpływ na Państwa zobowiązania podatkowe.Czytaj dalej

Deklaracje do pobrania (do dnia 30.06.2019):

Deklaracja na podatek od nieruchomości
Deklaracja na podatek leśny
Deklaracja na podatek od środków transportowych (PDF)
Deklaracja na podatek od środków transportowych (DOC)
Załącznik do deklaracji (DOC)
Deklaracja na podatek rolny

Formularze informacji (do dnia 30.06.2019):

Informacja o gruntach
Informacja o lasach
Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Uchwały:

1) Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
2) Uchwała w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
3) Uchwała w sprawie podatku od środków transportowych
4) Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości