Wtorek 28 stycznia 2020
imieniny: Agnieszki, Kariny, Lesława

Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych

Wieloosobowe stanowisko ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych mieści się w pokoju nr 8.

Krzysztof Mrozek

Tel.: (013) 44 847 40

Do zadań Wieloosobowego stanowiska ds. Pozyskiwania Środków Pomocowych  należy w szczególności:

 1. podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków pomocowych i pozabudżetowych na zadania realizowane przez gminę,
 2. przygotowywanie wniosków aplikacyjnych oraz innej niezbędnej dokumentacji w celu uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych,
 3. zarządzanie realizowanymi projektami w tym min. przygotowywanie wniosków
  o płatność, ankiet monitorujących, itp.
 4. bieżące monitorowanie i nadzór nad realizacją wdrażanych projektów,
 5. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu, jednostkami organizacyjnymi gminy oraz lokalnymi organizacjami pozarządowymi w zakresie możliwości dofinansowania realizowanych zadań,
 6. wsparcie informacyjne dla przedsiębiorców w zakresie możliwości pozyskiwania przez nich środków na rozwój przedsiębiorczości,
 7. współpraca z Referatem Księgowości Budżetowej w sprawach obsługi finansowej projektów oraz sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 8. przygotowywanie i aktualizacja informacji o pozyskanych środkach pomocowych i etapie ich realizacji,
 9. realizacja zadań wynikających z ustawy o funduszach sołeckich,
 10.  przedstawianie Burmistrzowi harmonogramów naborów oraz propozycji i analizy możliwości aplikowania przez Gminę w poszczególnych naborach.