Sobota 22 września 2018
imieniny: Maury, Milany, Tomasza

Jedlicka baza danych o organizacjach pozarządowych

3 września weszło w życie nowe Rozporządzennie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Wzór oferty       Wzór sprawozdania

Uchwała nr L/371/2017 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Uchwała w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jedlicze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Akty Prawne:

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

UCHWAŁA NR XI/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie określenia warunków i tyrbu finasowania zadania własnego Gminy Jedlicze w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu 

Wzór oferty       Wzór sprawozdania

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. 2016 poz. 570) 

WZÓR OFERTY, WZÓR SPRAWOZDANIA

 

Nazwa Organizacji
 
Siedziba i adres
 
Władze
 
Gminny Związek Kółek i Organizacji Rolniczych
Jedlicze, ul. Tokarskich 22
prezes:
Zdzisław Woźniak
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Jedlicze, ul. Dubisa 3
prezes:
Jarosław Bożek
Klub Abstynenta "Szansa"
Jedlicze, ul. Rynek 4
prezes:
Edward Godlewski
Klub Seniora
Jedlicze, Tokarskich 22
prezes:
Janina Krowicka
Koło Gospodyń Wiejskich w Chlebnej Chlebna, Dom Ludowy przewodnicząca:
Ewa Okulska
Koło Gospodyń Wiejskich w Długiem
Długie, Dom Ludowy
przewodnicząca:
Ewa Michniewska
Koło Gospodyń Wiejskich
w Dobieszynie
Dobieszyn, Dom Ludowy
przewodnicząca:
Danuta Lorens
Koło Gospodyń Wiejskich w Jaszczwi
Jaszczew, Dom Ludowy
przewodnicząca:
Mariola Moskal
Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu - Borek
Jedlicze, Dom Ludowy - BOREK
przewodnicząca:
Lucyna Woźniak
Koło Gospodyń Wiejskich w Jedliczu - Męcince
Jedlicze, Dom Ludowy MĘCINKA
przewodnicząca:
Maria Kosiek
Koło Gospodyń Wiejskich
w Moderówce
Moderówka, Dom Ludowy
przewodnicząca:
Renata Urban
Koło Gospodyń Wiejskich w Piotrówce
Piotrówka, Dom Ludowy
przewodnicząca:
Józefa Uram
Koło Gospodyń Wiejskich w Podniebylu
Podniebyle, Dom Ludowy
przewodnicząca:
Iwona Ryczek
Koło Gospodyń Wiejskich w Potoku
Potok, Dom Ludowy
przewodnicząca:
Bożena Marszałek
Koło Gospodyń Wiejskich w Porębach
Poręby, Dom Ludowy
przewodnicząca:
Zofia Trybus
Koło Gospodyń Wiejskich w Żarnowcu
Żarnowiec, Dom Ludowy
przewodnicząca:
Lucja Buczyńska
Miejskie Koło Kobiet  Jedlicze - Centrum

przewodnicząca:
Maria Wojdyła

Osiedlowe Koło Kobiet Jedlicze - Borek

przewodnicząca:
Teresa Krzysztyniak

Ludowy Klub Sportowy "NURT" Potok prezes:
Wojciech Kłosowicz
Zakładowy Klub Sportowy "Nafta" ul. Konopnickiej prezes:
Artur Czaja
Ludowy Klub Sportowy "VICTORIA"
Dobieszyn
prezes:
Tomasz Biały
Ludowy Klub Sportowy "Chlebianka""
Chlebna
prezes:
Radosław Bryś
Ludowy Klub Sportowy "Moderówka"
Moderówka
prezes:
Rafał Lichoń
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "PODKARPACIE"
Jedlicze
prezes:
Piotr Bril
Ochotnicza Straż Pożarna w Chlebnej Remiza OSP
w Chlebnej
prezes:
Martyna Kozubal
Ochotnicza Staż Pożarna w Długiem
Remiza OSP
w Długiem
prezes:
Józef Tucki
Ochotnicza Straż Pożarna w Dobieszynie
Remiza OSP
w Dobieszynie
prezes:
Rafał Janocha
Ochotnicza Straż Pożarna w Jaszczwi
Remiza OSP
w Jaszczwi
prezes:
Tomasz Nawrocki
Ochotnicza Straż Pożarna w Jedliczu
Remiza OSP
w Jedliczu
prezes:
Roman Targ
Ochotnicza Straż Pożarna w Jedliczu - MĘCINKA
Remiza OSP
w Męcince
prezes:
Karol Krygowski
Ochotnicza Straż Pożarna w Moderówce
Dom Strażaka
w Moderówce
prezes:
Majsiak Ryszard
Ochotnicza Straż Pożarna w Piotrówce
Remiza OSP
w Piotrówce
prezes:
Andrzej Szopa
Ochotnicza Straż Pożarna w Podniebylu
Remiza OSP
w Podniebylu
prezes:
Michał Polak
Ochotnicza Straż Pożarna w Porębach
Dom Ludowy
w Porębach
prezes:
August Stanek
Ochotnicza Straż Pożarna w Potoku
Remiza OSP
w Potoku
prezes:
Agata Lipka
Ochotnicza Straż Pożarna w Żarnowcu
Remiza OSP
w Żarnowcu
prezes:
Marek Maciejowski
Polski Związek Wędkarski Koło "Jasiołka" Jedlicze prezes:
Waldemar Wiatr
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Jedliczu
Jedlicze,
ul. Tokarskich 22
prezes:
Elżbieta Znój
Stowarzyszenie "JODŁA"
Dobieszyn 174
przewodniczący:
Zygmunt Ginalski
Stowarzyszenie Ogrodowe "JASIOŁKA"
Jedlicze,
ul. Trzecieskiego 4/33
prezes:
Elżbieta Znój
Związek Harcerstwa Polskiego
Związek Drużyn Ziemi Jedlickiej im. kpt. Stanisława Betleja
Jedlicze,
ul. Tokarskich 5
Komendant:
Jolanta Muzyka
Związek Emerytów i Rencistów
Jedlicze,
ul. Tokarskich 22
prezes:
Bronisława Nagnajewicz
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
Jedlicze,
ul. Tokarskich 22
prezes:
Piotr Jurasz
Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "ROTA"
Jedlicze,
ul. Brzozowa 6
prezes:
Adrian Bożek
Stowarzyszenie "Troska o Twoją Przyszłość" Potok 413

prezes:
Lidia Lipka

Stowarzyszenie "Nasza Piotrówka Piotrówka prezes:
Józefa Uram

Stowarzyszenie Turystyczne "Cyba"

Jedlicze,ul. Kościuszki 39,
www.kolocyba.pl
e-mail: cyba.jedlicze@gmail.com

prezes:
Jadwiga Karamus

Stowarzyszenie Porębianie Poręby prezes:
Kazimierz Kazimierski
Stowarzyszenie "Kuźnia" Jedlicze ul. Konopnickiej 8a prezes: Jerzy Duda
Jedlickie Stowarzyszenie Motocyklowe Sherwood Riders Jedlicze ul. Sienkiewicza 16 prezes: Roman Targ

 

Uchwała Nr LXXXVIII/453/2010 Rady Miejskiej w Jedliczu