Sobota 23 marca 2019
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Ogłoszenie

Przypominamy mieszkańcom, iż od 1 grudnia br. odbierany będzie popiół z palenisk domowych
(pieców centralnego ogrzewania i kominków). Popiół odbierany będzie tylko na indywidulane zgłoszenie dokonane Wykonawcy tj. JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu.
Zgłoszenia można dokonać:
- telefonicznie pod nr telefonu: 13 43 52 151 lub 782 111 213 wew. 1,
- pocztą internetową: odpady@jpgkim.pl
- osobiście w siedzibie spółki przy ul. M. Konopnickiej 10 w Jedliczu.
Popiół odbierany będzie raz w miesiącu w terminach podanych przez Wykonawcę (w inne dni niż pozostałe odpady). Przy dokonaniu zgłoszenia właściciel nieruchomości zostanie powiadomiony o terminie odbioru popiołu z jego nieruchomości. W przypadku barku zgłoszenia popiół nie będzie odbierany.
Przypominamy również, iż zgodnie z postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Jedlicze, popiół niezależnie od zadeklarowanego sposobu segregacji , należy wydzielić z powstających w gospodarstwach domowych odpadów komunalnych i gromadzić wyłącznie
w workach koloru białego z napisem POPIÓŁ wykonanych z materiału polipropylenowego
o pojemności 50 litrów. Oznacza to, iż również właściciele nieruchomości, którzy zadeklarowali zbieranie odpadów w sposób zmieszany, chcący oddawać popiół obowiązani są go wydzielić
z pozostałych odpadów komunalnych.
Worki z przeznaczeniem na popiół dostępne są odpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Żarnowcu (przy moście) lub w siedzibie spółki JPGKiM przy ul. M. Konopnickiej 10.

 

Słownik: