Sobota 23 marca 2019
imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy

Rejestr działalności regulowanej

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Wniosek o wpis do rejestru - DOC

Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
3. Numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
4. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł, określonej na podstawie Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 738 z późn. zm.).
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie - DOC

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.
Dodatkowe informacje w Referacie Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Jedliczu, Rynek 6, 38-460 Jedlicze, pok. nr 22, nr telefonu:
13 44 847 13 w godzinach 8.00-16.00 poniedziałek, w pozostałe dni w godz. 7.00 – 15.00.


WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE ZEZWOLENIE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY JEDLICZE:

1. Usługi Transportowe i Rolnicze. Zdzisław Niemczyk. Przybówka 171. 38 – 471 Wojaszówka. Tel. 13 43 85 423
2. Usługi Rolnicze Lubas Stanisław, Jaszczew 150. Tel. 503 188 592
3. Kółko Rolnicze Jaszczew. Tel 13 43 122 64
4. JPGKiM Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze. Tel. 13  4352151
5. SMOL - ROL Jola Smoła Usługi Rolnicze. Moderówka 384, 38-460 Jedlicze. 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORCÓW POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE ZEZWOLENIE W ZAKRESIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY JEDLICZE:

1. Produkcja Handel Usługi "EKOMAX" Jerzy Kotulak ul. Hankówka 28, 38-200 Jasło; tel: 609 903 310
2. FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. ul. Odległa 8,33-100 Tarnów tel: (14) 626 3540
3. REMONDIS KROEKO SP. Z O.O. ul. Fredry 1, 38-400 Krosno tel: 13 47 48480
4. JPGKiM Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 10, 38-460 Jedlicze tel: 13 43 521 51
5. A.S.A. Eko Polska Sp. z o.o. ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze tel: (32) 376 3450
6. TRANSPRZĘT Sp. z o.o. Sp. komandytowa, Zabłotce 51, 38-500 Sanok (13) 4646000
7. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk, Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno
Słownik: