Sobota 20 stycznia 2018
imieniny: Fabioli, Miły, Sebastiana

Biuro ds. Obsługi Prawnej

Biuro ds. Obsługi Prawnej mieści się w pokoju nr 20.

Magdalena Terlecka-Marecka, Tomasz Kmiecik, Tomasz Zioło

 Telefon: (013) 44-847-19

Do zadań Biura ds. Obsługi Prawnej należy w szczególności:

1) opracowywanie lub współpraca przy opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz ich opiniowanie pod względem formalno-prawnym,
2) opracowywanie lub współpraca z komórkami merytorycznymi przy opracowywaniu umów, aneksów i porozumień oraz opiniowanie umów, aneksów i porozumień pod względem formalno-prawnym,
3) wydawanie opinii prawnych na wniosek Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika,
4) zastępstwo procesowe Gminy przed wszelkimi sądami i organami, na podstawie udzielonych pełnomocnictw,
5) informowanie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników komórek organizacyjnych Urzędu o zmianach w obowiązujących przepisach prawnych,
6) w uzasadnionych przypadkach: wydawanie opinii prawnych na wniosek Przewodniczącego Rady, Komisji Rady, uczestnictwo w sesjach Rady i posiedzeniach Komisji Rady.