Sobota 25 stycznia 2020
imieniny: Miłosza, Pawła, Tatiany

Referat Organizacyjny

Referat Organizacyjny mieści się w pokojach:
 
pokój nr 24 - Kadry
Barbara Wodzińska
Telefon: (013) 44-847-41
 
 
Przyziemie
Andrzej Chudy
Telefon: (013) 44-847-29
 
Do kompetencji Referatu Organizacyjnego należy w szczególności:
 
1. prowadzenie spraw osobowych pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyłączeniem dyrektorów publicznych szkół i przedszkoli,
2. prowadzenie ewidencji urlopów, czasu pracy, delegacji służbowych, rozliczanie kart pojazdów,
3. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu zatrudnienia i czasu pracy w Urzędzie,
4. prowadzenie dokumentacji związanej z naborem na wolne stanowiska urzędnicze, pomoc administracyjną oraz  służbę przygotowawczą, 
5. obsługa kancelaryjna  sekretariatu,
6. prowadzenie  rejestru umów,
7. prowadzenie centralnego rejestru zarządzeń Burmistrza,
8. wprowadzanie zarządzeń, obwieszczeń itp. do programu elektronicznego,
9. prowadzenie spraw z zakresu kontroli wewnętrznej:
a) kontrola jednostek organizacyjnych Gminy,
b) kontrola jednostek pomocniczych Gminy,
c) kontrola komórek organizacyjnych i stanowisk urzędniczych Urzędu Gminy,
10. sporządzanie deklaracji do PEFRON z zatrudnienia i wynagradzania,
11. współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników,
12. współdziałanie ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców gminy,
13. prowadzenie dokumentacji dot. nadzoru nad SPG ZOZ w Jedliczu oraz współpracy ze Społeczną Radą; sprawozdawczość,
14. prowadzenie dokumentacji dot. BHP,
15. przygotowywanie wniosków oraz dokumentacji do organizacji prac interwencyjnych, robót publicznych i staży absolwenckich,
16. gospodarka magazynowa Urzędu,
17. koordynacja zadań dla pracowników interwencyjnych i robót publicznych,
18. dostarczanie przesyłek listowych mieszkańcom gminy Jedlicze,
19. zapewnienie właściwego stanu technicznego pojazdów służbowych,
20. nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem samochodów służbowych Urzędu, prowadzenie ewidencji kart drogowych, rozliczenie pod względem ilości zużytego paliwa oraz prowadzenie dokumentacji pojazdów (ubezpieczenie, przeglądy, wymiany oleju itp.).
21. nadzór nad utrzymaniem porządku i czystości w budynku Urzędu oraz nadzorowanie pracy sprzątaczek w Urzędzie.