Sobota 5 grudnia 2020
imieniny: Kryspiny, Norberta, Sabiny

Gminna Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych

ul. Rynek 5
38 - 460 Jedlicze (budynek GOPS)

Telefon: 13 44 847 59

Załatwianie spraw:
Poniedziałek - Piątek od 7:00 do 15:00


GKRPA została powołana Zarządzeniem Nr 31/2015 Burmistrza Gminy Jedlicze z dnia 3 lutego 2015 roku. Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań gminy należy właśnie prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Komisja działa w oparciu o Gminny Program Profilaktyki, zatwierdzany corocznie przez Radę Miejską. Jego realizacja przyczynia się do zmniejszania szkód społecznych i ekonomicznych związanych z nadużywaniem alkoholu, a także ma zapewnić skuteczną pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym. Oznacza też szeroko rozumianą profilaktykę oraz promowanie trzeźwego i zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych mieszkańców naszej gminy.

W skład Komisji wchodzą:

1.  Danuta Waśko - przewodniczący
2.  Justyna Dembiczak - sekretarz
3.  Aneta Twaróg
4.  Lucyna Rak
5.  Bolesława Goleń
6.  Marcin Wilgucki
7.  Jan Przeszłowski
8.  Daniela Kazimierska
9.  Krzysztof Gałuszka
10. Małgorzata Głowacka-Pietruś