Środa 1 kwietnia 2020
imieniny: Chryzamtyny, Grażyny, Zygmunta

Wskaźnik bezrobocia

Jednostka terytorialna ogółem
2004 2005 2006 2007 2008 20092010 2011 2012
[%] [%] [%] [%] [%] [%][%][%] [%]
POLSKA 19,0 17,6 14,8 11,2 9,511,912,412,5  13,4
PODKARPACKIE 19,1 18,5 16,4 14,2 13,0 15,515,415,5  16,4
Powiat krośnieński 21,7 21,2 18,6 14,0 13,617,6 17,517,3  19,5

 

 

Liczba bezrobotnych w gminie i powiecie w latach 2003 - 2012

 

Liczba bezrobotnych
lata Ogółem Kobiety
Powiat Gmina Powiat Gmina
2003 8498 1249 4538 697
2004 7592 1092 4154 631
2005 7577 1104 4249 651
2006 6526 937 3911 600
2007 4723 662 3161 451
2008 4709 686 2951 416
2009 6367 894 3345 465
2010 6616 895 3538 494
2011 6614 883 3593 498
2012 7425 1054 3946 564


Liczba bezrobotnych w gminie w latach 2003 - 2012

 

Liczba zarejestrowanych w Urzędzie Gminy podmiotów gospodarczych wykazuje od lat tendencję wzrostową.

Stan na dzień    Ilość podmiotów gospodarczych   
31.12.2003 665
31.12.2004 712
31.12.2005 771
31.12.2006 774
31.12.2007 778
31.12.2008 909
31.12.2009 949
31.12.2010 959