Sobota 19 września 2020
imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Przemysł w gminie

(...) Od wschodu świateł
rozedrgana gama
to Rafineria (...)


B. Betlej "Spacer po pobliskiej ziemi"


Okolice Jedlicza są terenami roponośnymi. Szyby wiertnicze i rozsiane wokół malowniczych pagórków otwory wydobywcze ropy naftowej z charakterystycznymi dla krajobrazu masztami, trójnogami i kiwonami są świadectwem półtorawiekowej historii przemysłu naftowego na tym terenie. Złoża ropy odkryto w XIX wieku w Potoku i Jaszczwi. Rafinerię ropy naftowej zaczęto budować w 1899 roku, do użytku oddano ją w 1902 roku. Przez cały czas jest rozbudowywana i modernizowana. Rafineria Jedlicze to znany w Polsce ośrodek regeneracji olejów przepracowanych. W 2001 roku uruchomiono nową instalację hydrorafinacji olejów przepracowanych. Realizacja tej inwestycji daje możliwość uzyskania olejów bazowych o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami Unii Europejskiej.

 


Wielu mieszkańców gminy dojeżdża do zakładów pracy w Krośnie, ale też i w Jedliczu znajdują zatrudnienie mieszkańcy sąsiednich gmin, w tym powiatowego Krosna.
Przemysł Gminy Jedlicze można podzielić na paliwowy, energetyczny, budownictwo specjalistyczne oraz dodatkowo, usługi komunalne. W sektorze paliwowym działa Rafineria Nafty Jedlicze S.A. - zajmująca się przetwórstwem ropy naftowej, przeróbką olejów przepracowanych.

 


W sektorze energetycznym działają Zakłady Produkcyjno - Remontowe Energetyki w Jedliczu zajmujące się remontem, produkcją urządzeń do przesyłu energii, silników energetycznychoraz urządzeń do telefonii komórkowej.
 Budownictwo specjalistyczne jest reprezentowane przez Montonaft Jedlicze Spółka z o.o specjalizujące się w budownictwie urządzeń i obiektów służących rafineriom ropy naftowej i konstrukcji stalowych budowli specjalistycznych.
Usługi komunalne reprezentuje Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, świadczące usługi remontowo budowlane i ciepłownicze.

 


Na terenie gminy działa blisko 800 podmiotów gospodarczych. Większość stanowią osoby fizyczne. Jest to przede wszystkim działalność handlowa, obok niej są usługi budowlane, fryzjerskie, napraw samochodów oraz drobnej wytwórczości. Działają także większe firmy produkcyjne z dziedziny przetwórstwa tworzyw sztucznych, kaletniczych, krawieckich, wytwarzania opakowań, ślusarskich i masarskich, a także huty szkła.