Czwartek 2 lipca 2020
imieniny: Kariny, Serafiny, Urbana

Nagrody i wyróżnienia

W rankingu organizowanym  przez Gazetę Codzienną „Nowiny” a opracowywanym przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie nasza gmina zajęła 6 miejsce na 35 gmin klasyfikowanych w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Jest to najlepszy wynik gminy w kilkunastoletniej historii tej klasyfikacji. Ranking opracowywany jest na podstawie obiektywnych ogólnie dostępnych wyników gmin obejmujących 10 wskaźników w tym m.in. dochody, wydatki inwestycyjne  (zarówno ogółem jak i w przeliczeniu na 1 mieszkańca) liczbę podmiotów gospodarczych.

W ogólnym rankingu gmin województwa podkarpackiego Gmina Jedlicze jest w pierwszej trzydziestce zajmując 26 miejsce na 160 klasyfikowanych gmin.

Podczas uroczystej gali Sportowa Polska, która odbyła się 15 listopada w Pałacu Zamoyskich w Warszawie Burmistrz Jolanta Urbanik otrzymała wyróżnienie Inwestor Na Medal 2016. Wyróżnienie jest przyznawane już od siedemnastu lat przedstawicielom najaktywniejszych samorządów, przyczyniających się do rozwoju infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Wręczyli je wybitni sportowcy – olimpijczycy: 6-krotny medalista Mistrzostw Świata zapaśnik Andrzej Supron, złota medalistka Mistrzostw Europy szablistka Aleksandra Socha i brązowa medalistka Igrzysk Olimpijskich zapaśniczka Agnieszka Wieszczek.

To prestiżowe wyróżnienie w roku 2016 zostało przyznane tylko 14 samorządom z całej Polski, w tym: czterem z woj. mazowieckiego, trzem z Podkarpacia, trzem z województwa lubelskiego, jednemu z województwa lubuskiego, jednemu z województwa pomorskiego, jednemu z województwa warmińsko-mazurskiego, jednemu z województwa dolnośląskiego.

Z województwa podkarpackiego tytułem Inwestor na Medal zostały wyróżnione trzy samorządy: Gmina Jedlicze, Miasto Jasło i Powiat Rzeszowski przez Marszałka Władysława Ortyla za zaangażowanie w rozwój bazy sportowej województwa podkarpackiego, rozwój sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i społeczności lokalnej oraz skuteczność
w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych na realizowane przedsięwzięcia.

Już w 2015 roku pani Burmistrz pozyskała 500 000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu na budowę wielofunkcyjnego lodowiska sztucznie mrożonego. Aktualnie realizowany jest projekt przebudowy i rozbudowy budynku w Zespole Szkół w Moderówce o salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz przebudowa i wyposażenie klasopracowni nauk przyrodniczych w ZSP w Jedliczu, dzięki któremu powstanie pierwsza w miejscowościach wiejskich na terenie Gminy Jedlicze sala gimnastyczna. Na ten projekt Gmina Jedlicze pozyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2016-2020 w wysokości 822 868,69 zł. Całkowity koszt projektu wynosi 1 661 243,30 zł.

Łącznie w dwa lata pozyskano ponad milion złotych na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną na terenie Gminy Jedlicze. Obecnie przygotowywane są kolejne projekty mające na celu rozwój bazy sportowej gminy.

Gratulujemy Pani Burmistrz wyróżnienia, dzięki któremu nasza gmina została dostrzeżona i doceniona w skali całej Polski.

 Prezes Zarządu Klubu Sportowa Polska Marek Zdziebłowski, Aleksandra Socha, Agnieszka Wieszczek i Andrzej Supron wręczyli wyróżnienie Burmistrzowi Jolancie Urbanik

 

Podkarpacka Nagroda Samorządowa 2009

Projekt pod nazwą "Kurs języka migowego"

Podkarpacka Nagroda Samorządowa 2008

Europejska Gmina, Europejskie Miasto

Gmina Fair Play

Wyróżnienia dla najlepszego Burmistrza w Województwie Podkarpackim i nominacje do PNS.

Lider Samorządności

Wyróżnienia strony www w konkursie internetowym