Piątek 5 marca 2021
imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii

XL sesja nadzwyczajna Rady Miejskiej w Jedliczu

Z A W I A D O M I E N I E

 

W trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), § 12 ust. 3 Załącznika Nr 4 do Statutu Gminy Jedlicze – Regulamin Rady Miejskiej w Jedliczu zwołuję XL sesję nadzwyczajną RADY MIEJSKIEJ w JEDLICZU na dzień 15 lutego 2021 r. na godz. 13:00 w sali narad Urzędu Gminy przy ul. Rynek 5, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad i przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie uchwały w sprawie dopłaty dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług wodociągowo – kanalizacyjnych.
5. Przedstawienie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
6. Zakończenie sesji.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Jedlicze w związku z rozwijającą się epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz podjętymi przez Radę Ministrów decyzjami wprowadzającymi konieczne ograniczenia w zakresie organizacji spotkań i zgromadzeń, możliwość osobistego udziału w sesji jest ograniczona. Zainteresowanych Mieszkańców Gminy Jedlicze zapraszam do śledzenia przebiegu sesji Rady Miejskiej w Jedliczu w transmisji „na żywo” na stronie internetowej www.jedlicze.pl.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jedliczu

                                                                                                                                    Piotr Woźniak

 

Słownik: